Αγία Παρασκευή

Mείωση 12% στα τέλη του Δήμου Παλλήνης

Μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 12% για το 2019 αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης κατόπιν της εισήγησης του Δημάρχου, Θανάση Ζούτσου.

Η μείωση, σύμφωνα με τον Δήμο Παλλήνης, είναι συνέπεια της εφαρμογής του πενταετούς Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το όποιο εγκρίθηκε και υλοποιείται από το 2014.

«Με απόλυτη συνέπεια στον ως άνω προγραμματισμό, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε με αδιαμφισβήτητο τρόπο τόσο ότι έχουμε ήδη διασφαλίσει το απαιτούμενο ποσό για τις προγραμματισμένες επενδύσεις, όσο και ότι βρισκόμαστε σε φάση υλοποίησης όλων των στόχων, που είχαμε θέσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζούτσος.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο Δήμαρχος προχώρησε στην εξειδίκευση του προγραμματισμού για τον εκσυγχρονισμού και την αναβάθμιση του Τομέα της Καθαριότητας.

Συγκεκριμένα, βάσει του προγραμματισμού για τον εκσυχρονισμό του εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητας, αγοράστηκαν και παραλήφθηκαν τρία καινούργια απορριμματοφόρα, ένας τράκτορας με press container κι ένας εκσκαφέας τύπου JCB.

Επίσης ολοκληρώνεται η διαδικασία αγοράς  πέντε ακόμα νέων απορριμματοφόρων ενώ επισκευάστηκε ένα παλαιό Press Container.

Επενδύσεις για Σ.Μ.Α (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Πράσινο σημείο).

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς οικοπέδου στο οποίο θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Πράσινου Σημείου, όπως προβλέπει ο Στρατηγικός Σχεδιασμός.

Παράλληλα, ο κ. Ζούτσος, τόνισε, ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τον οποίο πρώτος είχε καταθέσει ο Δήμος Παλλήνης, προβλέπει σειρά πολιτικών και καθημερινών πρακτικών ευαισθητοποίησης  της κοινωνίας και δράσεις, για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων όπως είναι η πλατφόρμα FollowGreen, οι σχολικοί Μαραθώνιοι ανακύκλωσης, οι κίτρινοι κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού, η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,  κ.λ.π.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ευόδωση των παραπάνω στόχων η Δημοτική Αρχή, παρά τις περικοπές της Κεντρικής Διοίκησης προς τους Δήμους, προέβλεψε με απόλυτη ακρίβεια τόσο τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση τους όσο και το συνολικό κόστος το οποίο επιμερίστηκε σε ετήσια βάση.

Μειώσεις και απαλλαγές για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

Έχοντας υπ΄ όψιν τα δεδομένα της δύσκολης οικονομικής περιόδου, που διανύει η χώρας μας, και που επιβαρύνουν πολλούς συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε τα εξής:

Πλήρης απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη για:

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15.000,00 €.
Οικογένειες που έχουν δύο μέλη ΑμεΑ (με τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας) και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000,00 €.
Τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (οι έχουσες την ιδιότητα πολύτεκνης) και Πολύτεκνες οικογένειες με άνω των τριών τέκνων τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για κάθε τέκνο πέραν των τεσσάρων (4) το οποίο είναι εξαρτώμενο μέλος.
Οικονομικά αδύναμους όπως ορίζονται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 908/4-4-2016).
Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 12.000 €, εφόσον όλα τα τέκνα τους είναι εξαρτώμενα μέλη.
Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 10.000 €, εφόσον όλα τα τέκνα τους είναι εξαρτώμενα μέλη. Μακροχρόνια άνεργους με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 7.000 €, προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για κάθε τέκνο το οποίο είναι εξαρτώμενο μέλος.

Μείωση κατά 50% από τα Δημοτικά τέλη για:

Πολύτεκνες οικογένειες (όπως αναγνωρίζονται από το νόμο και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για κάθε τέκνο πέραν των τεσσάρων (4) το οποίο είναι εξαρτώμενο μέλος), εφόσον τουλάχιστον τέσσερα από τα τέκνα τους είναι εξαρτώμενα μέλη).
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και έως 80% (με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15.000,00 €.
Τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (οι έχουσες την ιδιότητα πολύτεκνης) και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000,00 €.
Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 18.000 €, εφόσον όλα τα τέκνα τους είναι εξαρτώμενα μέλη.
Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15.000 €, εφόσον όλα τα τέκνα τους είναι εξαρτώμενα μέλη.
Μακροχρόνια άνεργους με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 10.000 €, προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για κάθε τέκνο το οποίο είναι εξαρτώμενο μέλος.
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button