Αγία Παρασκευή

Free WiFi Αγία Παρασκευή

Δωρεάν wi-fi για όλους τους πολίτες και επισκέπτες της πόλης, στοχεύει να εξασφαλίσει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, υπέβαλε αίτηση στο πρόγραμμα WiFi4EU (Δωρεάν Wi-Fi για τους Ευρωπαίους) με στόχο να εξσασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους και για όλους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: “Η αίτηση του Δήμου μας στην 1η πρόσκληση του προγράμματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, άμεσα με το άνοιγμα της, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στις 13:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η επιλογή γίνεται α) κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και β) βάσει κριτηρίων που εξασφαλίζουν γεωγραφική ισορροπία. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 09/11/2018 στις 17:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Στόχος του προγράμματος WiFi4EU είναι η στήριξη με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020 της εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi για δωρεάν συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο σε πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι τα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα WiFi4EU δίκτυα θα είναι δωρεάν, απαλλαγμένα από διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Στην τρέχουσα πρόσκληση, οι πρώτοι 2800 δήμοι θα αποκτήσουν κουπόνι WiFi4EU, ενώ εξασφαλίζεται ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα λάβει τουλάχιστον 15 κουπόνια. Κατά την επόμενη διετία, θα δημοσιευτούν τρεις ακόμη προσκλήσεις WiFi4EU, περίπου μία ανά εξάμηνο.”

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button