Αγία Παρασκευή

Τί πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα τους

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανάρτησε απάντηση σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με το “Τι πρέπει να γνωρίζετε ιδρύοντας έναν περιφερειακό ή δημοτικό συνδυασμό, καθώς και κατά τη συμμετοχή σας ως υποψηφίων περιφερειακών ή δημοτικών συμβούλων, σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή τα έσοδα και τις δαπάνες σας”.

Κατ’ αρχάς επισημαίνεται ότι υπόχρεοι να δηλώσετε έσοδα και δαπάνες είστε οι επικεφαλής δημοτικού ή περιφερειακού συνδυασμού (για το συνδυασμό του οποίου ηγείσθε) και όσοι μετέχετε στα ψηφοδέλτιά του ως υποψήφιοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Θα πρέπει λοιπόν ως επικεφαλής συνδυασμού ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας να έρθετε σε επαφή με την Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς σας προκειμένου να λάβετε τον ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΜ που προβλέπει ο νόμος και να ενημερωθείτε σχετικά με την έκδοση ΕΙΔΙΚΟΥ ως προς τη χρήση και το σκοπό του ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ.
Στην ίδια Εφορία ταυτόχρονα μπορείτε να ενημερωθείτε για τη θεώρηση – εάν σκοπεύετε να έχετε – «μπλοκ» εισιτηρίων.
Η επικοινωνία σας με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι πλέον έχει θεσπισθεί και εφαρμόζεται νέος τρόπος συναλλαγής των πολιτών με τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως), αναφορικά με τη θεώρηση των παραπάνω βιβλίων, του «μπλοκ» εισιτηρίων και τη χορήγηση ΑΦΜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων είναι υποχρεωτικός ο ορισμός οικονομικού διαχειριστή, ενώ κάτω του ορίου αυτού, χρέη διαχειριστή μπορεί να ασκεί ο επικεφαλής του συνδυασμού.

Αμέσως μετά πρέπει να πάτε σε τράπεζα της επιλογής σας για να ανοίξετε ειδικό αυτοτελή λογαριασμό, δηλαδή αποκλειστικά για συγκεκριμένη χρήση, στον οποίο θα δέχεστε όλες τις εισφορές των υποστηρικτών σας και από τον οποίο θα εκταμιεύετε χρήματα για να καλύπτετε τις οικονομικές υποχρεώσεις σας.
Στις περιπτώσεις που ο περιφερειακός ή δημοτικός συνδυασμός διατηρεί την οντότητά του από προηγούμενες εκλογές δεν κρίνεται απαραίτητο και δεν προκύπτει εκ του νόμου υποχρέωσή σας για εκ νέου χορήγηση νέου ΑΦΜ ή βιβλίου εσόδων – εξόδων για τον τρόπο χρήσης του οποίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε με την οικεία Δ.Ο.Υ..
Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε αμέσως τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, μαζί με τα στοιχεία του οικονομικού διαχειριστή.
Οι Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών συγκροτούνται μια ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Δεν θα πρέπει επίσης να αμελήσετε την υποχρέωσή σας για ανάρτηση των εσόδων – δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την έναρξη λειτουργίας της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων θα εμφανίζεται σχετικός σύνδεσμος (link) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Πώς θα αναρτάτε τα έσοδα και τις δαπάνες; Είναι πολύ απλό, αρκεί να υποβάλετε σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ. για χορήγηση ειδικού κωδικού πρόσβασης. Στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπορείτε τότε να εισάγετε την κίνηση των οικονομικών του συνδυασμού σας (υποχρεωτικά) και των υποψηφίων συμβούλων σας.

Όλοι οι συνδυασμοί (ακόμη και εάν τελικά δεν λάβετε μέρος στις εκλογές με το πέρας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών), πρέπει να υποβάλετε στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών αντίγραφα των βιβλίων εσόδων και δαπανών με τα αντίστοιχα παραστατικά τους, καθώς και αναλυτική κατάσταση, ο τύπος της οποίας καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση που, μετά την έκδοσή της, μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι περιφερειακοί και οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί, καθώς και οι πέντε πρώτοι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.

Show More

Related Articles

Back to top button