Αγία Παρασκευή

Αγία Παρασκευή: Οι πολίτες αποφασίζουν ποια έργα θα γίνουν

Για πρώτη φορά, οι πολίτες λαμβάνουν εκείνοι την απόφαση για το που και πως θα διατεθούν τα χρήματα του Δήμου Αγία Παρασκευή για έργα στην πόλη.

Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του “Συμμετοχικού Προϋπολογισμού” στην Αγία Παρασκευή.

Η δράση, η οποία έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά σε επιλεγμένη γειτονιά ενώ στόχος του Δήμου είναι η επέκταση της, έτσι ώστε το σύνολο των Δημοτών να συμμετέχει στην διαμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος.

Αποτελεί μια ιδέα που έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και έγινε αποδεκτή με την σχετική απόφαση της 21ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ οι πολίτες της πολεοδομικής ενότητας-τετράγωνου μεταξύ των οδών Νεαπόλεως, Ελ. Βενιζέλου και Λ. Κατσώνη του Τσακού Αγίας Παρασκευής, θα αποφασίσουν οι ίδιοι που και πως θα διατεθεί το ποσό των 150.000 ευρώ που προτίθεται να διαθέσει ο Δήμος για έργα στη γειτονιά τους, εκτός των άλλων προγραμματισμένων έργων που θα περιλαμβάνονται  στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2019.

Με λίγα λόγια, οι κάτοικοι της γειτονιάς θα αποφασίσουν το ποια έργα θέλουν να γίνουν.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η διαδικασία για την λήψη της απόφασης των πολιτών ξεκίνησε, μετά απο πρόσκληση του Δημάρχου, με την πραγματοποίηση της πρώτης Συνέλευσης των κατοίκων της πολεοδομικής ενότητας που συγκάλεσε ο Δήμος, στις 10 Σεπτεμβρίου, όπου έγινε η απαραίτητη ενημέρωση και συγκροτήθηκε, σε εθελοντική βάση, εξαμελής Συντονιστική Επιτροπή, ανοικτή στις συνεδριάσεις της. Η Επιτροπή θα συντονίζει τη δημόσια διαβούλευση και τις διαδικασίες έως και τη λήψη της τελικής απόφασης με τις προτάσεις των Δημοτών που θα κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο θα επικυρώσει τις προτάσεις πολιτών και θα ξεκινήσει η υλοποίηση τους.

Το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής των πολιτών δεν θα σταματήσει εκεί αφού θα συνεχιστεί η λειτοιυργία της και το επόμενο διάστημα, έχοντας ως κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων άλλα και την συλλογή τυχόν νέων προτάσεων που θα προκύψουν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ανοίγοντας τις διαδικασίες, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος κάλεσε τους πολίτες “να συμμετάσχουν ενεργα στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Από τις προτάσεις και τις υποδείξεις προς τη Δημοτική αρχή θα περάσουμε στη δεσμευτική για τον Δήμο, απόφαση σας για το που και πως θα διατεθούν τα 150.000 ευρώ ή περισσότερα για έργα στη γειτονιά σας, τα οποία εσείς οι ίδιοι θα επιλέξετε και τα οποία θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019».

Η πρώτη αντίδραση των κατοίκων πάντως ήταν θετική και δεκάδες βρέθηκαν στην συνάντηση ώστε να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις για έργα (ανάπλαση πάρκου οδών Βενιζέλου και Ν. Ζέρβα, ανάπλαση πάρκου οδού Νεαπόλεως, διαμόρφωση χώρου οδών Επτανήσου και Νεαπόλεως, ανάπλαση οδού Ησιόδου κ.α).

Η δράση του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είναι διαδεδομένος στην χώρα μας. Η εφαρμογή του στην Αγία Παρασκευή και η σχεδιαζόμενη επέκταση, εισάγει έναν νέο τρόπο αντίληψης της πολιτικής, δίνοντας το δικαίωμα στους ίδιους τους πολίτες να πάψουν να λειτουργούν απλώς ως ψηφοφόροι και να συμμετάσχουν ενεργά στην διαμόρφωση και στην λήψη των αποφάσεων.

Υπό αυτό το πλαίσιο, το κρίσιμο από εδώ και πέρα αλλά κι αυτό που θα επιτελέσει τον αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος, θα είναι η ουσιαστική και διαρκής συμμετοχή των κατοίκων της πόλης.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button