Αγία Παρασκευή

Θέσεις στάθμευσης για μαθητές ΑΜΕΑ

Θέσεις στάθμευσης για μαθητές με ειδικές ανάγκες στα σχολεία της πόλης αποφάσισε να χωροθετηθούν, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής στις 8 Νοεμβρίου 2018, στηρίζοντας την πρόταση της Δημοτικής αρχής.

Οι θέσεις θα χωροθετηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής πλησίον των Σχολείων με τρόπο που θα καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών έως την λήξη των μαθημάτων και ταυτόχρονα δε θα παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button