Κοινωνία

Εντυπωσιακά αποτελέσματα για το πρόγραμμα επανένταξης αστέγων HoMellon της ΜΥTILINEOS

Για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο Πρόγραμμα HoMellon 3,32 ευρώ επιστρέφονται στην κοινωνία, υποδηλώνοντας σημαντική κοινωνική και οικονομική αξία για την ομάδα στόχου και όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα κατέγραψε ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου με τη μεθοδολογία SocialReturnonInvestment (SROI), για τον Επιταχυντή Δεξιοτήτων HoMellon, την πρωτοβουλία της εταιρείας MYTILINEOS σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση knowl για τη δια βίου μάθηση, με σκοπό  την -από κοινού- καταπολέμηση της αστεγίας.

Το HoMellon, εξατομικευμένο και ολιστικό «Πρόγραμμα Επανένταξης Αστέγων στην Εργασία», βοήθησε, εν μέσω πανδημίας, ουσιαστικά και πρακτικά ανθρώπους άστεγους ή/και στα πρόθυρα της αστεγίας (με δεξιότητες, τεχνικές και εργαλεία) να διεκδικήσουν, με αυτοπεποίθηση, μια θέση εργασίας.

Μέσω του Προγράμματος δημιουργήθηκε αξία, αλλάζοντας θετικά τη ζωή μιας ιδιαίτερης πληθυσμιακής ομάδας, όπως οι άστεγοι,  εφαρμόζοντας αποδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη του φαινομένου της αστεγίας. Το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε πως η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα συνέβαλλε ώστε να βρουν εργασία και το συντριπτικό 88% πως έχουν καλύτερη ψυχολογία, βελτιωμένη διάθεση, και αισιοδοξία για το μέλλον (δείτε εδώ αναλυτικά).

Από τα ευρήματα της έρευνας που ξεχωρίζουν είναι ότι η κατάρτιση / επανακατάρτιση και η ενδυνάμωση αποτελούν αποτελεσματικές λύσεις για την υποστήριξη αστέγων, με τη διασύνδεση στην αγορά εργασίας να αποτελεί βασικό παράγοντα  βιωσιμότητας και θετικής επίπτωσης στην  ψυχική και σωματική τους υγεία.

Στον κοινωνικό Επιταχυντή HoMellon κατά τη διάρκεια των 2 Κύκλων (2020 – 2021), συμμετείχαν συνολικά 50 άτομα, φιλοξενούμενοι δομών μακράς / βραχείας αστεγίας και άτομα που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες, εκ των οποίων 29 βρήκαν εργασία και 7 ζουν σε δικό τους πλέον σπίτι. Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας του ήταν η άμεση εμπλοκή και στενή συνεργασία εξειδικευμένων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Κοινωνίας των Πολιτών, εκπαιδευτών, επιστημονικού προσωπικού και εργαζόμενων του Προγράμματος.

Ο Κοινωνικός Επιταχυντής Δεξιοτήτων και Απασχολησιμότητας της KNOWL εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS που υλοποιεί στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Μηδενική φτώχεια (1), Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (8) και Λιγότερες ανισότητες (10).

 

Η ομάδα της Knowl

 

+30 210 8312868 | info@knowl.gr

Show More

Related Articles

Back to top button