Αγία Παρασκευή

Γ. Σταθόπουλος: Στο ΣτΕ κατά της μεταφοράς των διαθεσίμων των Δήμων

Κλιμακώνεται η πίεση για ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών

Απόφαση για προσφυγή στο ΣτΕ κατά της υπουργικής απόφασης για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας όπως και για κατάθεση αίτησης αναστολής εκτελέσεως της εν λόγω Απόφασης, σύμφωνα με σχέδιο δικογράφου της ΚΕΔΕ, καλείται να πάρει την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής, στη βάση της σχετικής εισήγησης του Δημάρχου, Γιάννη Σταθόπουλου.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, στην εισήγηση του επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η Υπουργική Απόφαση «καθιστά αδύνατη την λειτουργία των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων, αποτελεί εμπόδιο στην αποτελεσματική διαχείριση των Δημοτικών τους υποθέσεων και παραβιάζει τις Συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ» , όπως και ότι με τις διατάξεις της «παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας και ιδιαίτερα το άρθρ. 9 σύμφωνα με το οποίο oι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δικαίωμα, στα πλαίσια της εθνικής οικονομικής πολιτικής, σε επαρκείς ίδιους πόρους τους οποίους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους».

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button