ΧαλάνδριΈργαΔημοτικάΕιδήσεις

Γερολυμάτος για τις ριπές Κουράση: το αντιπλημμυρικό έργο, το “μηχάνημα του διαβόλου” και οι “αστείες” εκπτώσεις…

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Απορριμμάτων κ. Κώστας Γερολυμάτος απαντά στις αιτιάσεις τις παράταξης του κ. Γιώργου Κουράση περί «σκανδάλου» στο έργο ομβρίων που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019.

Περιγράφει βήμα – βήμα τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η οποία σημειώνεται ότι
εγκρίθηκε από σειρά ελεγκτικών μηχανισμών –του Ελεγκτικού Συνεδρίου
συμπεριλαμβανομένου- και υπογραμμίζει ότι κατά τη διαδικασία της γραπτής
δικαιολόγησης του ποσοστού έκπτωσης που είχε δώσει ο κάθε εργολάβος, εκείνοι
με τις μεγαλύτερες εκπτώσεις υπαναχώρησαν, ενώ αυτός που προσέφερε έκπτωση
70% δεν συμμετείχε καθόλου στη διαδικασία!

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Γερολυμάτου:

“Για άλλη μία φορά το ζήτημα του έργου ομβρίων του 2016 και της διαχείρισης των
5,5 εκ του προϋπολογισμού του επανέρχεται άκομψα στον δημόσιο διάλογο. Παρά
την εκτενή συζήτηση που έγινε την περίοδο δημοπράτησής του έργου και τις κατά
καιρούς συζητήσεις όλο κάτι νέο βρίσκεται για να συνεχίζεται ένας πόλεμος φθοράς
ανακοινώσεων. Μόνο από την παράταξη του κ. Κουράση.

Με ανάρτηση της σε ηλεκτρονικά μέσα τις προηγούμενες μέρες η εν λόγω
παράταξη επιχειρηματολόγησε ότι τα μηχανήματα του εργολάβου του έργου δεν
ήταν αυτά που ζητήθηκαν από τον Δήμο συνιστώντας προφανή εξαπάτηση που
δεν τιμωρήθηκε με προσφυγή από …μεγαλοψυχία. Αναμέναμε να έρθει το θέμα για
συζήτηση στο Δ.Σ. της 28 ης Ιουλίου. Εφόσον αυτό δεν έγινε, για την ανακοίνωση
της παράταξης του κ. Κουράση, οφείλουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Η διαγωνιστική διαδικασία που αφορούσε την κατασκευή 4,5 χλμ. αγωγών ομβρίων
σε Τούφα, Κεντρικό Χαλάνδρι, Κάτω Χαλάνδρι και Αγ. Βαρβάρα ολοκληρώθηκε
δίνοντας αναδόχους με εκπτώσεις που έφταναν το 70%.
Ήταν απολύτως σαφές σε ΟΛΟΥΣ (υπηρεσιακούς στην ΤΥ, επιτροπή διαγωνισμού
και διοίκηση του Δήμου) ότι κατακύρωση του έργου σε μειοδότη με τέτοια έκπτωση
θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια το έργο σε ναυάγιο. Θα ήταν αδύνατο να
ολοκληρωθεί με σωστό τρόπο και μέσα σε εύλογο χρόνο. Βασικά δεν θα
ολοκληρωνόταν το έργο.

Μπήκαν δικλείδες ασφαλείας
Με ομόφωνες αποφάσεις όλων των εμπλεκομένων λοιπόν επιλέχτηκε η διαδικασία
που προβλέπεται από τον νόμο 4412 των δημοσίων συμβάσεων (αρ.88), να
υπάρξει γραπτή δικαιολόγηση του κάθε εργολάβου για το ποσοστό έκπτωσης που είχε δώσει. Εάν δεν τεκμηρίωνε την έκπτωση που έδινε, τότε
έβγαινε εκτός διαδικασίας. Ήταν η 4 η φορά που συνέβαινε κάτι ανάλογο στη χώρα.
Η διαδικασία προχώρησε με την επιτροπή διαγωνισμού να θέτει σωρεία
ερωτημάτων προς απάντηση από τους εργολάβους που έδωσαν μεγάλο ποσοστό
έκπτωσης. Τα ερωτήματα αυτά αφορούσαν στον τρόπο που η έκπτωση κάλυπτε
τους όρους της διακήρυξης.
Να σημειωθεί ότι στην επιτροπή διαγωνισμού υπήρχε εκπρόσωπος του ΣΑΤΕ
(Σύλλογος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών ) και του ΤΕΕ. Αμφότεροι ήταν απόλυτα
σύμφωνοι με τον σχεδιασμό αυτό.

Υπαναχώρησαν οι εργολάβοι με τις μεγάλες εκπτώσεις
Στη διαδικασία δεν απάντησαν όλοι οι εργολάβοι – ενδεικτικό της ποιότητας που
έχει ο χώρος των δημοσίων έργων – ενώ υπήρχαν απαντήσεις που ξεπερνούσαν το
όριο του αστείου και δεν άντεχαν σε καμία κριτική. Ο 1 ος μάλιστα σε έκπτωση
(70%!) δεν συμμετείχε καν στην διαδικασία, ώστε να διεκδικήσει το έργο.
Τα ερωτήματα είχαν να κάνουν με τον τρόπο υπολογισμού των εκπτώσεων, τον
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιούνταν, τα προμηθευόμενα υλικά, τα εργατικά κλπ.
Ήταν ερωτήματα που μπορούσαν να επαληθευτούν με υπολογισμούς και να
αξιολογηθούν από ένα τεχνικό επιτελείο.

Ο εργολάβος στον οποίο κατακυρώθηκε από την επιτροπή το έργο ήταν ο πρώτος
στην πρόταση του οποίου τα νούμερα που εμφάνισε και ο τρόπος κοστολόγησης
των εξόδων που παρουσίασε «κούμπωναν». Δικαιολογούσε την έκπτωση του από
το μέγεθος του ιδιόκτητου εξοπλισμού που είχε και τη δυνατότητά του να εκτελεί
ταυτόχρονα ίδιες εργασίες σε πολλά σημεία ακόμα και στο ίδιο μέτωπο, μειώνοντας
έτσι το χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Στο ερώτημα αν χρησιμοποιεί κάποια ιδιαίτερη τεχνική ανάφερε την κατοχή
μηχανήματος συνεχούς κοπής (κατηγορία trencher όχι trenchez όπως λανθασμένα
αναφέρεται στην ανακοίνωση Κουράση). Επιπλέον, είχε και τον απαραίτητο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να διερευνά δίκτυα και να διαπιστώνει το συμβατό ή όχι
της χρήσης σε αστικό περιβάλλον.

Κανένα ρόλο στην επιλογή του αναδόχου δεν έπαιξε το μηχάνημα trencher
Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που ήδη ξέρουν πολύ καλά όλες οι δημοτικές
παρατάξεις στο Συμβούλιο και όλοι οι γνωρίζοντες τις διαδικασίες των
διαγωνισμών:
Ο υπολογισμός του χρόνου εκτέλεσης του έργου και του κόστους του δεν έγινε με
βάση «το μηχάνημα του διαβόλου» που περιγράφει η ανακοίνωση της παράταξης
Κουράση. Ο υπολογισμός του χρόνου εκτέλεσης του έργου και τους κόστους του
έγινε με βάση την ποιότητα και την ποσότητα του συνολικού ιδιόκτητου εξοπλισμού
που είχε ο ανάδοχος. Αυτό βαθμολογήθηκε και αυτό αξιολογήθηκε από την
επιτροπή διαγωνισμού.

Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, αφού το μόνο σημείο που θα μπορούσε
να γίνει η χρήση ενός τέτοιου μηχανήματος ήταν το μέτωπο των 650
μέτρων της Εθνικής Αντιστάσεως, μικρό τμήμα ως προς το υπόλοιπο έργο;

Δεν χρειάστηκε λοιπόν η χρήση ενός τέτοιου μηχανήματος καθώς αποδείχτηκε ότι ο
ανάδοχος δεν αστόχησε ούτε χρονικά ούτε οικονομικά στο πλάνο του,
συντονίζοντας ορθά συμβατικές μεθόδους. Η πορεία του έργου δεν «καθυστέρησε»
από λάθη στην κατασκευή ή τον σχεδιασμό, παρά μόνο λόγω της βραδύτητας και
της δυσκολίας των αδειοδοτήσεων που αφορούσαν τις παρεμβάσεις στο οδικό
δίκτυο και στα ΜΜΜ που δεν ελέγχει ο Δήμος, αλλά η Περιφέρεια (Εθν.
Αντιστάσεως Παπανικολή).

Επιπλέον, η ύπαρξη σκληρής βραχομάζας στις εκσκαφές της Εθν. Αντιστάσεως που
αναδυόταν όσο απομακρύνονταν οι εκσκαφές από την Κόδρου καθιστούσε
απαγορευτική την χρήση του trencher (αυτός είναι ο βασικός περιορισμός στην
χρήση μηχανημάτων συνεχούς κοπής).

Όλα τα παραπάνω επεξηγήθηκαν επαρκώς και σε ένα από τα τελευταία δημοτικά
συμβούλια που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου 2020, πριν από το ξέσπασμα
της πανδημίας. Η συνέχιση της συζήτησης αφορά τις τρέχουσες πολιτικές ανάγκες
της παράταξης Κουράση και μόνο.

Μερικές κρίσιμες παρατηρήσεις
 Το έργο ολοκληρώθηκε στον βέλτιστο δυνατό χρόνο και κάτω υπό πλήρη
έλεγχο, νωρίτερα από ότι είχε προβλεφθεί. Η συμβατική ημερομηνία
παράδοσης του έργου ήταν 13 Απριλίου 2020 και οι εργασίες
ολοκληρώθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2019.
 Όλες οι επιλογές στη φάση του διαγωνισμού εγκρίθηκαν από όλους τους
γνωμοδοτικούς μηχανισμούς που επεμβαίνουν στη σύνταξη και υπογραφή
μιας δημόσιας σύμβασης. Η όλη διαδικασία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
 Η λειτουργικότητα του έργου έχει αλλάξει την όψη του
«πλημμυρισμένου» Χαλανδρίου
 Μηχανήματα συνεχούς κοπής δουλεύουν συστηματικά εντός αστικών
περιοχών εδώ και χρόνια με όλες τις δυνατές μορφές (μόνο ο υπογράφων
έχει εργαστεί με τέτοια μηχανήματα από την δεκαετία του ‘90 στο Μετρό
στην Αθήνα, στον πλήρως αχαρτογράφητο υπόγειο κόσμο της πρωτεύουσας)
 Το σύνολο των κειμένων και των εγγράφων που αφορούν τα σχετιζόμενα με
το έργο των ομβρίων υπάρχουν στην ΤΥ του δήμου είναι προσβάσιμα από
τον καθένα (η παράταξη του κ. Κουράση έχει ενημερωθεί εγγράφως πριν
από λίγο καιρό για όλα αυτά).
 Ίσως αγνοεί η παράταξη του κ. Κουράση ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να
θεσμοθετήσει την υποχρεωτική γραπτή δικαιολόγηση του ποσοστού
έκπτωσης που δίνει ο κάθε εργολάβος.
Γερολυμάτος Κώστας, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της διοίκησης όχι όμως τόσο υψηλό που να φτάνει τα ύψη
της ποιότητας που έχει ο χώρος των εργολάβων των δημοσίων έργων και των
ποικιλώνυμων εκπροσώπων του, οι οποίοι πανικοβάλλονται κάθε φορά που
αμφισβητείται η αγορά τους, οι νόμοι και οι …διαδικασίες της.”

Show More

Related Articles

Back to top button