ΚηφισιάΔήμοι

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις γιατρών στο Δήμο Κηφισιάς

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων , για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» Δήμου Κηφισιάς που εδρεύει στην Κηφισιά, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα Δημοτικά Πολυϊατρεία Κηφισιάς.

Show More

Related Articles

Back to top button