Κοινωνία

Ακίνητα: οι λύσεις για εξοικονόμηση & ανακαίνιση με επιδότηση και ευνοϊκά δάνεια

 

Ωθηση στις ανακαινίσεις δίνουν τα προγράμματα «Εξοικονομώ», που επιδοτούν σημαντικό μέρος των εργασιών και οδηγούν μεγάλο αριθμό νοικοκυριών να πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν, καθώς μεγάλος αριθμός των διαμερισμάτων και κατοικιών είναι παλιά και πλέον απαιτείται η ριζική τους ανακαίνιση. Με τον τρόπο αυτό ένα μέσο νοικοκυριό μειώνει την τελική δαπάνη για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας του.

 

Της Γραμμάτης Μπακλατσή, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού

Αναδημοσίευση από ecopress.gr

Ωθηση στις ανακαινίσεις δίνουν τα προγράμματα «Εξοικονομώ», που επιδοτούν σημαντικό μέρος των εργασιών και οδηγούν μεγάλο αριθμό νοικοκυριών να πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν, καθώς μεγάλος αριθμός των διαμερισμάτων και κατοικιών είναι παλιά και πλέον απαιτείται η ριζική τους ανακαίνιση. Με τον τρόπο αυτό ένα μέσο νοικοκυριό μειώνει την τελική δαπάνη για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας του.

 

 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε και το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», που θα προκηρυχθεί σύντομα, ώστε νέοι ηλικίας 18 έως 39 ετών να αναβαθμίσουν και να ανακαινίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους.

 

Παράλληλα με τα προγράμματα «Εξοικονομώ» σε ανοδική πορεία βρίσκεται και ο τομέας της στεγαστικής πίστης που περιλαμβάνει και τα επισκευαστικά δάνεια, με χαμηλότοκα δάνεια.

 

Τι θεωρείται πολεοδομικά «ριζική ανακαίνιση»;

 

Ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας είναι η ανακαίνιση κατά την οποία η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά στο κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή τα τεχνικά συστήματά τους υπερβαίνει το 25% της τρέχουσας αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, βάσει του ελαχίστου κόστους οικοδόμησης, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο.

 

Τι περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη ριζική ανακαίνιση σπιτιού;

 

Η ριζική ανακαίνιση ενός σπιτιού αφορά στην εξ ολοκλήρου ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση κάθε χώρου μίας κατοικίας. Συνήθως αφορά σε σχετικά παλαιά σπίτια, τα οποία, χωρίς ριζική ανακαίνιση, δεν θεωρούνται κατοικήσιμα. Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις σπουδαιότερες επιμέρους διεργασίες που περιλαμβάνει μία ριζική ανακαίνιση σπιτιού:

 

-Αναδιαμόρφωση της διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων, που αφορά στον ολοκληρωτικό επανασχεδιασμό των εσωτερικών χώρων του σπιτιού, που συνεπάγεται τη δημιουργία νέων δωματίων, με την καθαίρεση παλαιών τοίχων και την ανέγερση νέων. Πρόκειται για σπουδαίο κομμάτι της ανακαίνισης σπιτιού, που οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένο, ώστε να μη θίγεται η στατικότητα του κτιρίου.

 

-Στατική ενίσχυση ενός κτιρίου, που αφορά σε ιδιαίτερα παλαιά, και επομένως στατικά ανεπαρκή κτίρια. Η ενίσχυσή τους προηγείται κάθε άλλης εργασίας της ανακαίνισης, ενώ απαιτείται για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και σταθερού κτίσματος.

 

-Αποκατάσταση των φθαρμένων και σαθρών τοίχων του σπιτιού.

 

-Ανακαίνιση μπάνιου, διαδικασία ιδιαίτερα εκτενής, καθώς συχνά περιλαμβάνει γκρέμισμα τοίχων, αντικατάσταση απαρχαιωμένων σωληνώσεων με νέες και λειτουργικές, καθώς και τοποθέτηση νέων πλακακιών και επίπλων.

 

-Ανακαίνιση κουζίνας, εξίσου εκτενές έργο καθώς περιλαμβάνει, εν ολίγοις, τις ίδιες διαδικασίες με την ανακαίνιση του μπάνιου, με τη διαφορά ότι, συνήθως, θα χρειαστεί μεγαλύτερο αριθμό επίπλων.

 

-Επισκευή της στέγης και ενίσχυσή της με υγρομόνωση και θερμομόνωση.

 

-Διαμόρφωση του δαπέδου του σπιτιού, διαδικασία χρονοβόρα, καθώς προϋποθέτει την αφαίρεση του προϋπάρχοντος δαπέδου και την αντικατάστασή του με νέο δάπεδο της επιλογής σας.

 

Ποια στάδια ακολουθεί μία τυπική ανακαίνιση κατοικίας;

 

Είναι σημαντικό η ανακαίνιση σπιτιού να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε όχι μόνο το αποτέλεσμα να είναι εξ όψεως ικανοποιητικό και καλαίσθητο, αλλά και ποιοτικό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μελλοντικών προβλημάτων.

 

Τα στάδια που ακολουθούνται σε μία τυπική ανακαίνιση διαμερίσματος /κατοικίας είναι τα παρακάτω:

 

-Καταγράφονται και προκαθορίζονται με ακρίβεια οι ανάγκες της κατοικίας και συντάσσεται ένας προϋπολογισμός των χρημάτων που απαιτείται.

 

-Γίνεται ο σχεδιασμός σε συνεργασία με τον μηχανικό και τη συνεργασία με το συνεργείο ανακαίνισης που θα διαλέξετε.

 

-Υπολογίζεται το κόστος και γίνεται και ο χρονικός προγραμματισμός του έργου της ανακαίνισης.

 

-Έκδοση απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς.

 

-Υλοποίηση εργασιών – κατασκευή. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το αποτέλεσμα της ανακαίνισης του σπιτιού θα αρχίσει να παίρνει μορφή.

 

-Το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που απαρτίζουν την ανακαίνιση του σπιτιού. Το εν λόγω στάδιο συνοδεύεται πάντοτε από την επιθεώρηση του αποτελέσματος της ανακαίνισης και τις τυχόν διορθώσεις που ίσως κριθεί αναγκαίο να πραγματοποιηθούν.

 

Πώς γίνεται ο υπολογισμός της αξίας του κτιρίου για τον χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής;

 

Ο τρόπος υπολογισμού της αξίας του κτιρίου για τον χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής καθορίζεται από την απόφαση ΥΠΕΝ 6949/72/ ΦΕΚ 408 Β/2019 και όπως αναφέρθηκε εξαρτάται από τη αξία και το κόστος του κτιρίου.

 

1.Η αξία του κτιρίου προκύπτει από το κόστος οικοδόμησης και την ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

 

2.Το κόστος οικοδόμησης κτιρίου εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα, την κατηγορία χρήσης (π.χ. κατοικία, κατάστημα, γραφεία κ.λπ.), τον τύπο και την κλιματική ζώνη όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ).

 

Τι χρηματοδότηση δίνεται για «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω»;

 

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

 

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 

Α) το γινόμενο του 1,00 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

 

Β) το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

 

τις 22.500 €.

 

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ»

 

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 

το γινόμενο του 75 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

 

τις 10.000 €.

 

-Αλλάζει το Ενεργειακό Πιστοποιητικό μετά την ανακαίνιση;

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι δεκαετούς ισχύος κατ’ ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστημα των 10 ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της ριζικής ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις της πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

 

-Τι άδεια απαιτείται για να γίνει ανακαίνιση;

 

Υπάρχουν δύο βασικά είδη αδειών που αφορούν σε εργασίες επισκευής – ανακαίνισης κτιρίου. Το πρώτο είδος ονομάζεται «Αδεια μικρής κλίμακας». Είναι χρήσιμη για διάφορες εργασίες που απαιτούν ή όχι σκαλωσιές, αλλά σίγουρα είναι εργασίες που δεν αλλάζουν δραστικά τη δομή του κτιρίου. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η κλασική «Αδεια δόμησης». Η συγκεκριμένη άδεια για ανακαίνιση σπιτιού αναφέρεται σε εργασίες μεγάλης κλίμακας όπως είναι μία ριζική ανακαίνιση. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανακαίνισης που απαιτούν Αδεια Δόμησης, είναι από 25.000 ευρώ και άνω.

 

-Πώς δίδεται άδεια ανακαίνισης;

 

Οι αιτήσεις για την άδειες δόμησης ή τις άδειες μικρής κλίμακας γίνονται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου. Η αίτηση υποβάλλεται από μηχανικό μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου. Βασική προϋπόθεση για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας είναι η νομιμότητα του κτίσματος ενώ η υπογραφή του αρμόδιου μηχανικού για τις εργασίες της ανακαίνισης είναι απαραίτητη για την έγκριση.

 

“Ταχυδρόμος Μαγνησίας”

Show More

Related Articles

Back to top button