1Περιβάλλον

28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP28)

Η Ε.Ε. υποστηρίζει την συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών

Στην 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP28), η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει επίσημα την αυξημένη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στην εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών για το κλίμα, αναγνωρίζοντας την ηγετική τους θέση στην επιτάχυνση και τη διεύρυνση της δράσης για το κλίμα.

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε συμπεράσματα που θα χρησιμεύσουν ως η γενική διαπραγματευτική θέση της ΕΕ για τη COP28, που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου. Οι περιφέρειες και οι δήμοι της ΕΕ θεωρούν ότι αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα και προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού και προσαρμογής σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις θα ενισχύσει περαιτέρω τους κλιματικούς κινδύνους, με αποτέλεσμα την αύξηση της απώλειας της βιοποικιλότητας, των κινδύνων για την υγεία και της μόνιμης απώλειας και ζημίας σε κάθε είδους πόρους.

Η ΕτΠ με εισήγησή της προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο των δήμων και των περιφερειών στην επιτάχυνση και τη διεύρυνση της δράσης μετριασμού και προσαρμογής του κλίματος, υπό το πρίσμα της κλιματικής έκτακτης ανάγκης.

“Οι δήμοι και οι περιφέρειες πρωτοστατούν στη φιλόδοξη δράση για το κλίμα, παρά τις αυξανόμενες ευθύνες που τους ανατίθενται. Είμαστε βασικοί σύμμαχοι στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, καθώς προσφέρουμε στους εθνικούς διαπραγματευτές τη διαβεβαίωση ότι – εάν παρέχονται τα κατάλληλα οικονομικά και τεχνικά εργαλεία – Οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού μπορούν να υλοποιηθούν επί του πεδίου. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την COP28 και παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη της ΕΕ για ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα COP28».

Οι περιφέρειες και οι δήμοι της ΕΕ υπογραμμίζουν ότι ο πρώτος παγκόσμιος απολογισμός πρέπει να οδηγήσει σε μια επείγουσα και διαφανή πορεία για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα, δουλεύοντας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τους τομείς. Αυτό σημαίνει επιτάχυνση της στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ασφαλή και βιώσιμη παραγωγή ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και, τελικά, τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων χωρίς να επιβαρύνει δυσανάλογα το υψηλό κόστος σε δήμους και περιφέρειες που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα.

Ως εκ τούτου, οι ενέργειες που αναλαμβάνονται πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία πρόσθετων πράσινων θέσεων εργασίας και στην αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών και να παρέχουν στήριξη στους πιο ευάλωτους πολίτες μέσω μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμης μετάβασης που θα στοχεύει επίσης στη δραστική μείωση της ενεργειακής φτώχειας.

Η ΕΤΠ υποστηρίζει σθεναρά την άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση για το κλίμα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς αυτό θα επιτρέψει σε κάθε κοινότητα να αντιμετωπίσει τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στις αντίστοιχες περιοχές της. Επισημαίνει επίσης την ανάγκη υποστήριξης και τεχνικής βοήθειας για τις τοπικές κυβερνήσεις για τη διευκόλυνση της χρήσης των κονδυλίων για το κλίμα και των επιλογών χρηματοδότησης. Από αυτή την άποψη, οι αποστολές της ΕΕ για τις κλιματικά ουδέτερες και τις έξυπνες πόλεις και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αναπαραγόμενα μοντέλα και να επεκταθούν όχι μόνο εντός της ΕΕ, αλλά και σε άλλες περιοχές παγκοσμίως.

Περισσότερες πληροφορίες:
Η COP28 – 28η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) – θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023 στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Τα διεθνή δίκτυα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (LGMA) συμφώνησαν να επιδιώξουν κοινούς στόχους στο COP28. Το έγγραφο θέσης έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, τον Συνασπισμό Under2 και τις Region4, με την υποστήριξη του ICLEI – Τοπικές Κυβερνήσεις για την Αειφορία – και συνεισφορές δικτύων στο LGMA,

Show More

Related Articles

Back to top button