ΚηφισιάΔήμοιΑνάπτυξηΕιδήσεις

26 έργα για την βελτίωση της καθημερινότητας στον Δήμο Κηφισιάς

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα έργα στον Δήμο Κηφισιάς τα οποία έχουν στόχο  τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των έργων ενώ την επίβλεψη των εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας και των εργολάβων έχει ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών – Αρχιτέκτονας Αλέξιος Μακρής.

Συνολικά 26 έργα εκτελούνται ή βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης ή υπάρχουν γι’ αυτά ώριμες μελέτες. Ενδεικτικά αναφέρεται πως βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αφορούν σε σχολικά κτήρια, κατασκευή πλατείας, συντηρήσεις και κατασκευές ηλεκτροφωτισμού, εργολαβίες συνδέσεων με τα δίκτυα αποχέτευσης, έργα ασφαλτοστρώσεων και κατασκευής πεζοδρομίων καθώς και  προμήθειας υλικών για 24 παιδικές χαρές.

Έργα που εκτελούνται στο Δήμο:

Ανάπλαση- Αναδιαρρύθμιση του διατηρητέου  και προσθήκη νέας πτέρυγας 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς
Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων Δήμου Κηφισιάς
Κατασκευή νέας πλατείας στο ΟΤ 266 μεταξύ Αισχύλου –Ρήγα Φεραίου και Αγίων Σαράντα Νέα Ερυθραία
Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων
47η κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
Έκτακτες επισκευές αγωγών Ύδρευσης
Συντήρηση σχολικών κτηρίων, Μελέτη 2019
Ανυψώσεις φρεατίων, Μελέτη 2019
Διανοίξεις οδών, Μελέτη 2018
Κατασκευή και επισκευή πεζοδρόμων και πεζοδρομίων Μελέτη 2018
Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2018
Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2018
Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2017
Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2017

Επίσης ως προμήθεια εκτελείται η τοποθέτηση παιδικών οργάνων σε 24 παιδικές χαρές.

Έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί και βρίσκονται στη διαδικασία νομιμότητας:

Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών Ύδρευσης Νέας Ερυθραίας
Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2019
Συντήρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων, Μελέτη  2019
48η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην περιοχή Αδαμών
49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
Κατασκευή πεζοδρόμων- πεζοδρομίων, Μελέτη 2019
Διανοίξεις οδών, Μελέτη 2020
Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μελέτη 2020
Κατασκευή πεζοδρόμων – πεζοδρομίων, Μελέτη 2020

Επίσης, προχωρούν και οι μελέτες πυροπροστασίας σε Δημοτικά Κτήρια.

Έργα με ώριμες μελέτες που πρόκειται να δημοπρατηθούν εντός του Νοεμβρίου:

Επισκευές –Συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων, Μελέτη 2020
Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2020

Έργο που βρίσκεται σε στάδιο μελέτης: Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων, Μελέτη 2020

Show More

Related Articles

Back to top button