ΧαλάνδριΠεριβάλλονΔήμοιΠεντέληΕιδήσεις

Εγκρίνεται η προσωρινή λειτουργία Σ.Μ.Α. σε Χαλάνδρι και Πεντέλη

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατέθεσε στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» τροπολογία που μεταξύ των άλλων προβλέπει την προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε δήμους της Αττικής και όχι μόνον.

Συγκεκριμένα, εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν, για τους δήμους Αγίου Δημητρίου, Γαλατσίου, Κισσάμου Χανίων, Μαραθώνος, Πειραιά, Πεντέλης, Χαϊδαρίου και Χαλανδρίου. Επιπλέον χωροθετείται προσωρινά ο κινητός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα μέχρι να λειτουργήσει ο μόνιμος.

Η προσωρινή λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων επιτρέπεται μέχρι τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή – με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ή γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή με έγκριση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου (Τ.Π.Σ.) – και δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 έτη.

Αναλυτικάμε βάση τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4, εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και, ειδικότερα, Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν, όπως εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα 2, για τους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Γαλατσίου, Κισσάμου Χανίων, Μαραθώνος, Πειραιά, Πεντέλης, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Γαλατσίου, το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ομορφοκκλήσια Βεΐκου», του Δήμου Γαλατσίου, επιφανείας 6.826,77 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, …, Ι, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.

Στον Δήμο Πεντέλης το εδαφικό τμήμα εντός ευρύτερης έκτασης κοιμητηρίου Μελισσίων, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη Δ. Κ. Μελισσίων, επιφανείας 10.441,54 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (ΣΜΑ1, ΣΜΑ2, ΣΜΑ3, …, ΣΜΑ25, ΣΜΑ1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον  διευθυντή πολεοδομίας και περιβάλλοντος του Δήμου Πεντέλης.

Στον Δήμο Χαλανδρίου το εδαφικό τμήμα που περικλείεται από τη λεωφόρο Πεντέλης-Αττική οδό Λεωνιδίου, στο Ο.Τ.3α, επιφανείας 9.033,79 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, …, Μ, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.

Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 οι Σ.Μ.Α. λειτουργούν με ευθύνη των οικείων δήμων, οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, για την οπτική απομόνωση με προστατευτική περίφραξη και περιμετρική προκάλυψη του χώρου με πυκνή υψηλή δενδροφύτευση και για τη μη πρόκληση δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του κεφαλαίου 2, με τίτλο «τεχνικές προδιαγραφές μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων», του παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της υπ’  αρ. 114218/1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Γεωργίας, Δημοσίας Τάξεως και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας (Β΄1016). Για τις ανάγκες της εξακολούθησης λειτουργίας των Σ.Μ.Α. στους ανωτέρω χώρους, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και του τρόπου κτήσης τους, επιτρέπονται οι προσωρινές κατασκευές του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ή την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του Σ.Μ.Α., ο δήμος οφείλει εντός ενός (1) έτους να αποκαταστήσει τον χώρο στην αρχική του μορφή.

Εδώ η σχετική τροπολογία

ΠΗΓΗ: thessi.gr

Show More

Related Articles

Back to top button