ΔήμοιΦιλοθέη-ΨυχικόΝέαΕιδήσεις

Φιλοθέη – Ψυχικό: Οικονομική ενίσχυση το Πάσχα σε πολίτες ευπαθών ομάδων

Στο πλευρό των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στέκεται και αυτό το Πάσχα ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού καταβάλλοντας οικονομική ενίσχυση. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17 Μαρτίου ηλεκτρονικά ή κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Όπως σημειώνει η αρμόδια Υπηρεσία δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, ενώ σε κάθε οικογένεια δίνεται μία οικονομική ενίσχυση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν ραντεβού στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας στα τηλέφωνα 213 2014600, 213 2014650, 213 2014656 & 213 2014625, οδός Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο email: pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α. Δικαιούχοι (πρώην ΚΕΑ) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
• Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης του ΕΕΕ (ΚΕΑ), που να είναι σε ισχύ
• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
• Αποδεικτικό αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα και Υπεύθυνη Δήλωση
• Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Β. Λοιποί δικαιούχοι
• Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
• Εκκαθαριστικό Εφορίας και αντίγραφο Δήλωσης Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση υποβολής ξεχωριστής Φορολογικής Δήλωσης θα υποβάλλονται Ε1 και Εκκαθαριστικό και του δευτέρου συζύγου
• Σε περίπτωση φιλοξενίας, Εκκαθαριστικό Εφορίας & αντίγραφο Ε1 του τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)
• Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας
• Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)
• Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού IBAΝ του αιτούντα και Υπεύθυνη Δήλωση.
• Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα ή μέλους της οικογένειας σε ισχύ
• Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας απόφαση διαζυγίου ή αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο περί διάστασης ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας

Τέλος, όπως σημειώνουν οι αρμόδιοι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Show More

Related Articles

Back to top button