Φιλοθέη-ΨυχικόΝέαΕιδήσεις

Φιλοθέη – Ψυχικό: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση- ανάδειξη του Παιδικού Κήπου Πικιώνη!

Μια πολύ σημαντική εβδομάδα για τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση- ανάδειξη του Παιδικού Κήπου Πικιώνη!

Ο Παιδικός Κήπος Πικιώνη κατασκευάστηκε κατά την περίοδο 1961 – 1964 με σχέδια και εποπτεία από τον ίδιο τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Πρόκειται για ένα χώρο αναψυχής, που προσφέρει εναλλακτικές συλλογικού η ατομικού παιχνιδιού με ιδιοκατασκευές όπως η βάρκα, η σαρακατσάνικη καλύβα, η λίμνη με τη γέφυρα αλλά και οικίσκοι και στέγαστρα που συνυπάρχουν με το πράσινο.

Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και τοπίο φυσικού κάλλους με το ΦΕΚ 514Β’/1983, οπότε είναι νεότερο μνημείο.

Η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπογράφηκε το 2019. Η ομάδα μελετητών, μετά από πολλές διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς (κυρίως Υπουργείο Πολιτισμού, μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δημήτρης Πικιώνης»), το Δεκέμβριο του 2020 υπέβαλλε την πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού προς έγκριση. Μετά από ένα μήνα, τον Ιανουάριο του 2021, εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Συνεχίσαμε με απαλλαγή από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση το Φεβρουάριο του 2021 και εντός του ίδιου μήνα υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι να αξιολογηθεί η πρότασή μας για χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε η θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Μάρτιο του 2022. Μόλις ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες (μελέτη, προϋπολογισμός, χρηματοδότηση) , εκδόθηκε έγκριση από την Πολεοδομία και στη συνέχεια, εντάχθηκε το έργο στο Πράσινο Ταμείο.

Τον επόμενο μήνα, δηλαδή στο τέλος Οκτωβρίου 2021, υπογράφηκε σύμφωνο αποδοχής των όρων χρηματοδότησης με το Πράσινο Ταμείο. Το Νοέμβριο ξεκίνησε η προετοιμασία του διαγωνισμού (με ανάρτηση των δικαιολογητικών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες) ενώ παράλληλα επικοινωνούσαμε με Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για να καταρτιστούν ειδικοί όροι διακήρυξης ώστε να βρεθεί εργολάβος με εμπειρία σε μνημεία. Υπήρξε μία εξάμηνη καθυστέρηση διότι έληξε η θητεία συμβουλίου δημοσίων έργων του Υπουργείου και μόλις ορίστηκε νέο, με υπουργική απόφαση, εγκρίθηκε η διακήρυξη, τον Ιούνιο του 2022. Τον ίδιο μήνα, στις 24 Ιουνίου 2022, δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός και ακριβώς επτά μήνες μετά, στις 24 Ιανουαρίου 2023 βγήκε ο μειοδότης. Υπογράφηκε από τον εργολάβο και ξεκίνησε αυτός το έργο.

Για την υπογραφή της σύμβασης έργου, οι εγκρίσεις που εξασφαλίστηκαν μέχρι σήμερα είναι οι εξής:

Έγκριση μελέτης από Υπουργείο Πολιτισμού

Απαλλαγή από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Θετική γνωμοδότηση από Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας από Πολεοδομία

Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου από το Πράσινο Ταμείο του του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου από Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Έγκριση νομιμότητας διαδικασίας δημοπράτησης από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Έγκριση υπογραφής σύμβασης από Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Από την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού μέχρι την εγκατάσταση του εργολάβου, έχουν μεσολάβησαν 70 διοικητικές πράξεις.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς μέχρι σήμερα είναι 10 (συμπεριλαμβανομένου και της ΑΜΚΕ Πικιώνη).

Σε αυτούς θα προστεθούν άλλοι 3: το Μουσείο Μπενάκη που θα μας χορηγήσει φωτογραφικά ντοκουμέντα, η Εθνική Πινακοθήκη στην οποία ανήκουν τα δικαιώματα αναπαραγωγής του χάλκινου ελαφιού που εκλάπη το 2017 και ο Σύλλογος Σαρακατσάνων που θα ανακατασκευάσει τη Σαρακατσάνικης Καλύβα (διότι δεν υπάρχουν πια τεχνίτες που να ξέρουν πώς κατασκευάζεται).

Show More

Related Articles

Back to top button