ΒριλήσσιαΔήμοιΕιδήσεις

Το “e-trikala”… έρχεται στα Βριλήσσια!

Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020
μεταξύ του Δημάρχου Βριλησσίων Ξένου Μανιατογιάννη και του Δημάρχου Τρικκαίων
Δημήτρη Παπαστεργίου για την έναρξη και την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής
σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Βριλησσίων, το Δήμο Τρικκαίων και της αναπτυξιακής
του – ‘e-trikala’ για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Βριλησσίων, με εφαρμογή
καινοτόμων εργαλείων εξυπηρέτησης του δημότη και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών
του.

Ο Δήμος Βριλησσίων, προχωρώντας στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του
για την ψηφιακή μετάβαση, επενδύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Δήμο
Τρικκαίων και την ‘e-trikala’, με στόχο τη βελτίωση της εξ αποστάσεως αλληλεπίδρασης
με τους δημότες και την παροχή ακόμα ποιοτικότερων υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος, ο Δήμος Βριλησσίων πρόκειται να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο
πακέτο ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα συνεργάζονται αρμονικά με την υφιστάμενη
υποδομή, ενισχύοντας έτσι τις προϋπάρχουσες λειτουργίες και προσφέροντας
παράλληλα νέες καινοτόμες υπηρεσίες για τον δημότη.

Ενδεικτικά, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω έργα:
 Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών με τη χρήση ειδικών
συσκευών περιβαλλοντικών μετρήσεων (για συγκέντρωση αέριων ρύπων,
αιωρούμενων σωματιδίων), με σκοπό να μπορεί να εκτιμηθεί η ποιότητα της
ατμόσφαιρας του Δήμου και να γίνουν συγκεκριμένες και κοστολογημένες
δράσεις για τη βελτίωσή της.
 e-ΚΕΠ για την παράδοση πιστοποιητικών και άλλων χρήσιμων είτε ηλεκτρονικά
είτε σε ειδικές περιπτώσεις πολιτών κα με κατ’ οίκον παράδοση.

 Ηλεκτρονική Διαβούλευση, ένα καινοτόμο σύστημα ενίσχυσης της δημοκρατίας
με τη διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται
με τους στόχους και την κατανομή των δημοσίων επενδύσεων του Δήμου
Βριλησσίων.
 Ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας με τους
πολίτες για την αποστολή και λήψη χρήσιμων πληροφοριών και ενημερώσεων,
μέσω διαδικτύου και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.
 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής και Πληροφόρησης Επιβατών για τη
Δημοτική/Μαθητική Συγκοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα για ζωντανή
παρακολούθηση των δρομολογίων μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων, του
διαδικτύου και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.
 Δημιουργία ηλεκτρονικού βοτανολογίου, καθώς και αντίστοιχη έντυπη έκδοσή
του, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στο κοινό η ιδιαίτερη χλωρίδα του Δήμου
Βριλησσίων εστιάζοντας στα 20 από τα σημαντικότερα φυτά (βότανα, δένδρα και
θάμνους), για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και, ιδιαίτερα,
των παιδιών σχετικά με την περιβαλλοντική συνείδηση.
O Δ. Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος ΚΕΔΕ δήλωσε:
‘Η συνεργασία ανάμεσα στους Δήμους Τρικκαίων και Βριλησσίων και η κοινή
πεποίθηση για την ανάγκη εκσυγχρονισμού στην παροχή υπηρεσιών, υλοποιούνται και
από την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Με δράσεις και προγράμματα προσαρμοσμένα στις καθημερινές και σύγχρονες ανάγκες
των Δήμων και των πολιτών, προχωρούμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ταχύτερη
και καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιοτικότερες υπηρεσίες, πρωτότυπες δράσεις και βήματα
ουσίας για τα επόμενα χρόνια, αποδεικνύουν ότι η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται δίπλα στον
πολίτη, και στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Αυτές οι πεποιθήσεις
μετουσιώνονται σε υπαρκτά έργα για τον πολίτη, καθώς η συνεργασία των δύο Δήμων
και η τεχνογνωσία που παρέχει η e-trikala ΑΕ στον Δήμο Βριλησσίων, διαμορφώνουν
τη νέα εποχή σε θέματα τεχνολογίας, με οφέλη, την εξυπηρέτηση των κατοίκων των
Βριλησσίων και την απλούστευση διαδικασιών του Δήμου’.

Ο Ξ. Μανιατογιάννης, Δήμαρχος Βριλησσίων δήλωσε:
‘Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών και απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας, οι πόλεις
πρέπει να οραματιστούν και στη συνέχεια να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν νέες
μορφές ηλεκτρονικής δημοτικής διακυβέρνησης προς όφελος του δημότη-πολίτη. Όντας
πρωτοπόρος για άλλη μια φορά, ο δήμος Βριλησσίων, εγκαίρως οραματίστηκε και έθεσε
ως προτεραιότητα την ψηφιακή εξυπηρέτηση για την άμεση βελτίωση της
καθημερινότητας των δημοτών του. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούμε τη συγκεκριμένη
προγραμματική σύμβαση που εγκαινιάζει μια ουσιαστική και ιδιαίτερα καρποφόρα
διαδημοτική συνεργασία με τον ψηφιακό “leader” Δήμο Τρικκαίων και την αναπτυξιακή
του “e-trikala”, ώστε τα Βριλήσσια να περάσουν στη νέα εποχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον
Δήμαρχο και πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και τους συνεργάτες
μας, που εκ μέρους των δήμων μας εργάστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα
κοπιαστικά για τον ακριβή καθορισμό των όρων και του αντικειμένου της συνεργασίας’.

Show More

Related Articles

Back to top button