ΠολιτικήΝέαΕιδήσεις

Πως καταρτίζονται οι συνδυασμοί για τις δημοτικές εκλογές 2023;

Μέσα σε δυο χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλάζει δυο φορές τον τρόπο κατάρτισης των συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές 2023.

Αυτό συμβαίνει, μάλιστα, από τον ίδιο υπουργό, τον Μάκη Βορίδη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η δεύτερη αλλαγή προκύπτει μετά από απαίτηση του ΚΚΕ. Σημειωτέον ότι οι συνδυασμοί για τις αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει να έχουν κατατεθεί έως την 31η Αυγούστου 2023!

Έτσι, λοιπόν, προ ημερών με τον Ν. 5027/2023, που φέρει την υπογραφή του Μ. Βορίδη, τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη, που περιλαμβανόταν στον Ν. 4804/2021, που φέρει την υπογραφή του ιδίου και αφορά την κατάρτιση συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές.

Ως εκ τούτου, πλέον θα ισχύει το 60% αντί του 80% στην κατάρτιση των συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές του 2023. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι: «Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και για ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων».

Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:

α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

β) Για τους υποψήφιους προέδρους και συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω. Η συγκεκριμένη αναφορά της διάταξης αφορά την ποσόστωση των γυναικών, που πρέπει να είναι 40%!

Επίσης, «κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς, ή να είναι υποψήφιος για περισσότερα του ενός (1) αξιώματα των δήμων ή των περιφερειών», αναφέρεται στον Ν.5027/2023.

Πηγή: ilektrav.gr

Show More

Related Articles

Back to top button