ΔήμοιΝέαΕιδήσεις

Πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων για την καινοτόμο χρηματοδότηση έργων αειφόρου ενέργειας για Δήμους και Περιφέρειες

Ανοιχτή πρόσκληση προς Δήμους και Περιφέρειες για συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων για την καινοτόμο χρηματοδότηση έργων αειφόρου ενέργειας.

Στις 2 Μαρτίου 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για φορείς και αναπτυξιακούς οργανισμούς τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων για την αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στην υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PROSPECT +.

To έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και το πρόγραμμα HORIZON 2020.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί ο ρόλος και η δυναμική των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών ως μοχλών «πράσινης» ενεργειακής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, και των στόχων του RePowerEU.

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων του PROSPECT+, είτε ως μέντορες είτε ως εκπαιδευόμενοι, είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους τους εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών ή αναπτυξιακών οργανισμών από 44 επιλέξιμες χώρες.

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τους εκπαιδευόμενους θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου 2023 και θα παραμείνει ανοιχτή ως και τις 14 Απριλίου 2023.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τους μέντορες θα ξεκινήσει στις 22 Μαΐου 2023 και θα παραμείνει ανοιχτή ως και τις 7 Ιουνίου 2023.

Ένα ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για όλους τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2023.

Ο εκπαιδευτικός κύκλος θα ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2023 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες, περιλαμβάνοντας 4 διαδικτυακές συναντήσεις και 1 συνάντηση διά ζώσης. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής θα δοθούν στο ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2023.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης, μαζί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αντιστοίχισης, και τις απαιτήσεις συμμετοχής για μέντορες και εκπαιδευόμενους, περιγράφονται στις Έντυπες Οδηγίες για τους συμμετέχοντες, και θα διευκρινιστούν περαιτέρω στο ανωτέρω ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο.

Show More

Related Articles

Back to top button