Αγία ΠαρασκευήΕργασίαΔήμοιΕιδήσεις

Προσλήψεις από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Διεφθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες ως εξής:

– Οκτώ (8) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ)

– Δύο (2) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ)

– Ένας (1) Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/8 έως 12/8/2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417 και ώρες 10-12, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:

Σπυράκου Σοφία και Τσακαλάκης Ευστάθιος: 213 2004 56

Show More

Related Articles

Back to top button