ΔήμοιΕκπαίδευσηΠεντέληΕιδήσεις

Παράταση εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πεντέλης

Παρατείνονται οι εγγραφές παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πεντέλης, μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης στη σελίδα
https://pstathmoi.publicota.gr/penteli/

Εναλλακτικά αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Καλαμβόκη 2α Μελίσσια). Κατεβάστε έντυπο Αίτησης.

Η αίτηση εγγραφής – επανεγγραφής πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Διευκρινίζεται ότι οι παιδαγωγικές δομές του Δήμου Πεντέλης που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 είναι:

 

Δομή Κατηγορία Διεύθυνση Τηλέφωνο
Α΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων Βρέφη από 24 μηνών και άνω ΚΑΙ νήπια από 30 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση Σερίφου 14–16, Μελίσσια 2108040603
Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων Βρέφη από 24 μηνών και άνω ΚΑΙ νήπια από 30 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση Σκιάθου 3, Μελίσσια 2108048222
Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων – Βρέφη από 24 μηνών και άνω ΚΑΙ νήπια από 30 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αλεξανδρουπόλεως 24 & Σουκάκου , Μελίσσια 2108101144
Παιδικός Σταθμός  Νέας Πεντέλης Νήπια από 30 μηνώνμέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση Φοίβου & Αθήνας, Νέα Πεντέλη 2108040496
Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης Βρέφη από 24 μηνών και άνω ΚΑΙ νήπια από 30 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση Τέρμα Ιπποκράτους, Πεντέλη 2108105670

Οι εγγραφές-επανεγγραφές στις παιδαγωγικές δομές για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν κατόπιν μοριοδότησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν.

Η κατανομή των βρεφών και των νηπίων στα νηπιακά και βρεφικά τμήματα των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πεντέλης θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την κατανομή των παιδιών των ωφελούμενων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για την περίοδο 2020-2021 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (ΕΣΠΑ)
2. Τις αιτήσεις επανεγγραφής των παιδιών στον σταθμό στον οποίο φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020
3. Τις αιτήσεις εγγραφής των παιδιών που ο/η αδερφός/ή τους φοιτούσε το 2019-2020 και θα φοιτά το 2020-2021
4. Την δυναμικότητα του κάθε Παιδικού Σταθμού
5. Την απόσταση του τόπου κατοικίας από τον Παιδικό Σταθμό
6. Την σειρά προτίμησης των Παιδικών Σταθμών στην αίτηση εγγραφής

ΥΠΑΓΩΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2020-2021 της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (ΕΣΠΑ)

Η χρονική περίοδος των αιτήσεων, οι προϋποθέσεις ένταξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για την περίοδο 2020-2021 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (ΕΣΠΑ) για το σχολικό έτος 2020-2021 θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους www.eetaa.gr , www.penteli.gov.gr . Οι μητέρες που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δικαιούνται ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ – ΤΡΟΦΕΙΩΝ του παιδιού τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των πιο πάνω παιδαγωγικών δομών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό τροφείων για το σχολικό έτος 2020-2021 οι μητέρες που θα δικαιούνται επιδότηση από την ΕΤΑ και δεν θα υποβάλουν αίτηση ή απορριφθεί η αίτηση με δική τους υπαιτιότητα, θα επιβαρύνονται με το ανωτέρω ποσό των τροφείων ανεξάρτητα από το εισόδημα τους και τους άλλους παράγοντες.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τις ιστοσελίδες www.eetaa.gr, www.penteli.gov.gr και από όλες τις παιδαγωγικές δομές Δήμου Πεντέλης.

Οι γονείς που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για το σχολικό έτος 2019-2020 οφείλουν να εξοφλήσουμε το υπόλοιπο έως την νέα εγγραφή.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2108100884, εσωτερικά 22 και 24.

Show More

Related Articles

Back to top button