ΧαλάνδριΔήμοιΔημοτικάΕιδήσεις

«Ο ρυπαίνων πληρώνει»: Πώς θα εφαρμοστεί ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου

Δραστικά μέτρα για την καθαριότητα του Δήμου - Δείτε αναλυτικά τις παραβάσεις που επισύρουν πρόστιμα

Στις 4 Μαρτίου 2020 -με σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από διαβούλευση που έγινε τόσο ηλεκτρονικά όσο και με τις δημοτικές παρατάξεις- εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου. Πρόκειται για έναν σύγχρονο κανονισμό, με κύρια στόχευση την αποτροπή της ρύπανσης και της περαιτέρω υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. «Ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι η βασική αρχή του νέου Κανονισμού που δίνει έμφαση στην ευθύνη εκείνου που παράγει απόβλητα.

Μετά το πράσινο φως και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ξεκινά η εφαρμογή του, με συγκεκριμένο όμως πλαίσιο.

Ήδη από τα τέλη Μαΐου, η διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων έχει ξεκινήσει να ενημερώνει τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού. Όπως σημειώνει ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Απορριμμάτων Κώστας Γερολυμάτος «έχουν ήδη αποσταλεί σημειώματα για τις περιπτώσεις που καταγράφονται παραβάσεις του Κανονισμού, χωρίς όμως να καταλογίζονται πρόστιμα, αυτό το διάστημα. Σε περίπτωση υποτροπής όμως όσων έχουν ενημερωθεί, θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα».

Αυτό το διάστημα, κρίνεται πολύ σημαντικό από τη διοίκηση του Δήμου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις πρόνοιες του Κανονισμού, τις υποχρεώσεις του Δήμου και τις δικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η εφαρμογή του.

Σημειώνεται ότι αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του Κανονισμού και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, είναι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Αντίστοιχα καθήκοντα με τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, μπορεί να ανατίθενται με απόφαση δημάρχου στο προσωπικό της υπηρεσίας Καθαριότητας, της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας, αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες που ασκούν.

Παραβάσεις που επισείουν πρόστιμα στο πλαίσιο του Κανονισμού
• Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων και λοιπών δημοσίων κτιρίων.

• Ρύπανση ή καταστροφή στοιχείων αστικού εξοπλισμού.

• Αυθαίρετη μετακίνηση κάδου από τη θέση που έχει υποδειχθεί από την υπηρεσία Καθαριότητας.

• Οποιαδήποτε παρέμβαση σε χώρο που προορίζεται για την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων (μπάζωμα κ.λπ.).

• Εναπόθεση σάκων απορριμμάτων εκτός των υπόγειων ρομποτικών κάδων.

• Ρίψη υγρών χωρίς συσκευασία (λάδια, λίπη, πετρέλαια κ.λπ.), φλεγόμενων υλικών (π.χ. στάχτες με αναμμένα κάρβουνα) σε κάδους απορριμμάτων.

• Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, supermarket, επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα, (πακετάρισμα, δέσιμο).

• Απόρριψη φυτικών υπολειμμάτων χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας Καθαριότητας.

• Απόρριψη επικίνδυνων –τοξικών αποβλήτων σε απλό κάδο και σε κάδους ανακύκλωσης(ελαστικά, καταλύτες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες κλπ.).

• Στάθμευση κάθε είδους οχήματος μπροστά από κάδο απορριμμάτων λόγω παρεμπόδισης της αποκομιδής, ρύπανση οδών από οχήματα (λάδια, μεταφερόμενα υλικά κ.λπ.).

• Ρύπανση από ακαθαρσίες κατοικίδιων ζώων.

• Απόρριψη απορριμμάτων εκτός κάδων που προέρχονται από επιχειρήσεις ή καταστήματα.

• Ρύπανση με δύσοσμα υποπροϊόντα από καταστήματα ή από επαγγελματίες της λαϊκής αγοράς μετά το πέρας της λειτουργίας της.

• Μη τήρηση της καθαριότητας από καταστηματάρχες στους οποίους χορηγείται άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (καφετέριες, εστιατόρια, αναψυκτήρια κ.λπ.).

• Πραγματοποίηση εργασιών σε πεζοδρόμια, δρόμους από συνεργεία που ρυπαίνουν τους χώρους αυτούς.

• Τοποθέτηση σε πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους αντικειμένων από καταστήματα, τα οποία παρεμποδίζουν την διέλευση πεζών ή αυτοκινήτων, αυθαίρετη τοποθέτηση μπάρας ή άλλου εμποδίου.

• Απόρριψη σε υπονόμους ή δίκτυα απορροής μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων από καταστήματα εστίασης.

• Απόρριψη άχρηστων αντικειμένων από φορτηγά ΙΧ ή ΔΧ ή ΙΧ αυτοκίνητα σε δημόσιους χώρους, σε οικόπεδα, σε ρέματα και γενικά σε μη αδειοδοτημένους χώρους.

• Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.

• Ρύπανση με διαφημιστικά φέϊγ βολάν, φυλλάδια.

• Ρύπανση από υπολείμματα διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών.

• Ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση εκτός των χώρων που έχουν προσδιοριστεί από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2946/2001.

• Εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή υλικών κατεδαφίσεων (μπάζα) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης πέραν του τριημέρου ή παραμονή υλικών κατεδαφίσεων ή εκσκαφών (μπάζα) 3 ημέρες μετά το πέρας του οριζόμενου από την σχετική άδεια ολοκλήρωσης των έργων από ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και άλλους φορείς.

• Απόρριψη υλικών κατεδαφίσεων (μπάζα) σε οικόπεδα εντός ή εκτός σχεδίου, ρέματα, άλση κλπ. χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 1892/90 και του Ν.1650/1986).

• Ρίψη υλικών κατεδαφίσεων (μπάζα) σε κάδους απορριμμάτων ή ανακύκλωσης ανά κάδο και επί πλέον την αξία του κάδου σε περίπτωση καταστροφής του

Για τον καθαρισμό ή την αποψίλωση οικοπέδων από το Δήμο προβλέπεται χρέωση 0,5 ευρώ ανά τ.μ.

Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης, προβλέπεται διπλασιασμός του προστίμου.
Όλος ο κανονισμός Καθαριότητας είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλανδρίου. Οι πολίτες να ενημερωθούν εγκαίρως για όλα όσα έχουν προβλεφθεί για την καθαριότητα στην πόλη και την προστασία του Περιβάλλοντος.

 

Show More

Related Articles

Back to top button