Αυτοδιοικητικές εκλογέςΔημοτικά

Οι αριθμοί της Β’ Κυριακής από την ΕΕΤΑΑ

 1. Γενικά Στοιχεία
  Την Β’ Κυριακή των δημοτικών εκλογών 2023 εξελέγησαν 84 Δήμαρχοι (ποσοστό 25,3%).
  Από τους εκλεγέντες δημάρχους του Β’ γύρου:
   οι 9 είναι γυναίκες (ποσοστό 10,7%),
   οι 13 (ποσοστό 15,5%) είναι επανεκλεγόμενοι δήμαρχοι της περιόδου 2019-2023
   οι 71 (ποσοστό 84,5%) δεν ήταν δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2019-2023
  Μετά τα αποτελέσματα και της Β’ Κυριακής, στους 332 δήμους εξελέγησαν δήμαρχοι:
   22 γυναίκες (ποσοστό 6,6%), από τις οποίες οι εννέα (9) ήταν δήμαρχοι την περίοδο 2019-2023.
  Στις δημοτικές εκλογές του 2019 είχαν εκλεγεί 18 γυναίκες δήμαρχοι.
   177 επανεκλεγέντες δήμαρχοι της περιόδου 2019-2023 (ποσοστό 53,3%). Στις δημοτικές εκλογές του 2019 είχαν επανεκλεγεί 131 δήμαρχοι. Οι 18 από τους επανεκλεγέντες είναι δήμαρχοι πρωτευουσών νομών.
   155 δήμαρχοι (ποσοστό 46,7%) που δεν ήταν δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2019-2023.
 2. Ανατροπή της σειράς των δύο πρώτων συνδυασμών του Α’ γύρου
  Σε 47 δήμους (ποσοστό 56% περίπου) από τους 84 στους οποίους έγιναν εκλογές τη Β’ Κυριακή, σημειώθηκε ανατροπή της σειράς των υποψήφιων συνδυασμών. Σε αυτούς τους δήμους, δηλαδή, εξελέγη Δήμαρχος ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της Α’ Κυριακής.

 Οι 6 από τους εκλεγέντες δημάρχους στον Β’ γύρο (ποσοστό 7%) έχουν ήδη περισσότερες από 2 θητείες (3, 4 και 5 ),
 21 (ποσοστό 35%) έχουν ήδη μία ή δύο θητείες στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.
 Το 68% των εκλεγέντων του Β’ γύρου (57 εκλεγέντες) δεν έχει θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στην Τ.Α. Α’ Βαθμού έως σήμερα.

5.4.1 Γενικά
Στις Δημοτικές Εκλογές του 2023 συμμετείχαν 292 συνδυασμοί με επικεφαλής υποψήφιους που είχαν εκλεγεί Δήμαρχοι στις εκλογές του 2019.
Από αυτούς του υποψήφιους επανεξελέγησαν 177 δήμαρχοι (ποσοστό 60,6% στο σύνολο των υποψηφιοτήτων και ποσοστό 53,1% στο σύνολο των Δήμων). Συνεπώς, 155 Δήμοι (ποσοστό 46,9%) θα έχουν νέο Δήμαρχο τη νέα δημοτική περίοδο.

6.1 Γενικά
 Στις Περιφερειακές Εκλογές 2023, εξελέγησαν 7 Περιφερειάρχες στον Α’ γύρο των εκλογών και οι υπόλοιποι 6 στο Β’ γύρο. Δεν εξελέγη γυναίκα Περιφερειάρχης.
 Οι 7 από τους εκλεγέντες ήταν Περιφερειάρχες και την περίοδο 2019-2023. Οι 6 εξελέγησαν στον Α’ γύρο και ο έβδομος στο Β ́ γύρο.
 Σε τρείς περιφέρειες (ΑΜΘ, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου), που έγιναν εκλογές τη δεύτερη Κυριακή, σημειώθηκε ανατροπή της σειράς εκλογής.

Show More

Related Articles

Back to top button