ΒριλήσσιαΠεριβάλλονΔήμοιΕιδήσεις

Ξ. Μανιατογιάννης: Όχι στις προγραμματικές συμβάσεις αποδοχής της Συμφωνίας Πλαίσιο – “ΜΑΜΟΥΘ” του ΕΔΣΝΑ

Επιμένει για την τήρηση των δεσμεύσεων του ΕΔΣΝΑ για μη επιβολή αναδρομικών χρεώσεων στα απορρίμματα και στα βιοαπόβλητα.

Επιστολή προς τον Σύνδεσμο διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής
(ΕΔΣΝΑ) απέστειλε ο Δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης, με την
οποία, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι «Από τις αυξήσεις που αναγγέλθηκαν
μεσούσης της χρονιάς και των ήδη υλοποιούμενων προϋπολογισμών των
Δήμων για αναδρομική χρέωση των δήμων για τα δημοτικά απορρίμματα και
ιδιαίτερα για τα βιοαπόβλητα (κλαδέματα και οικιακά οργανικά), όσο ο χρόνος
περνάει χωρίς νέα απόφαση προσαρμογής των χρεώσεων στις κοινές
αποφάσεις που λήφθηκαν μεταξύ δήμων, ΕΔΣΝΑ και Περιφέρειας Αττικής,
διαφαίνεται ότι τελικά άλλα λέμε και άλλα κάνουμε.»

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων, επίσης, αναφέρεται στην ανάγκη τήρησης της
δέσμευσης για από κοινού καθορισμό από τις δυο διοικήσεις, της ΠΕΔ Αττικής
και του ΕΔΣΝΑ, της τιμολογιακής πολιτικής για το 2021 και για την παραγωγή
και έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου και της εν γένει στρατηγικής του
συνδέσμου απορριμμάτων της Αττικής.

Τέλος, ο κ. Μανιατογιάννης τονίζει ότι, πέραν της άρσης των αναδρομικών
χρεώσεων, απαιτείται άμεσα «κοινή συνεδρίαση των διοικήσεων ΠΕΔΑ και
ΕΔΣΝΑ επιπλέον «για την απόρριψη των προγραμματικών συμβάσεων
αποδοχής των τετελεσμένων της Συμφωνίας Πλαίσιο-“ΜΑΜΟΥΘ” (223 εκ.
ευρώ για 8 χρόνια)».

Αναλυτικα η επιστολή του κ. Ξένου Μανιατογιάννη:

ΘΕΜΑ: ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΥΩΝ ΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Από τις αυξήσεις που αναγγέλθηκαν μεσούσης της χρονιάς και των ήδη
υλοποιούμενων προϋπολογισμών των Δήμων για αναδρομική χρέωση των
δήμων για τα δημοτικά απορρίμματα και ιδιαίτερα για τα βιοαπόβλητα
(κλαδέματα και οικιακά οργανικά), όσο ο χρόνος περνάει χωρίς νέα απόφαση
προσαρμογής των χρεώσεων στις κοινές αποφάσεις που λήφθηκαν μεταξύ
δήμων, ΕΔΣΝΑ και Περιφέρειας Αττικής, διαφαίνεται ότι τελικά άλλα λέμε και
άλλα κάνουμε.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής στις 2 Ιουνίου τρέχοντος έτους δήλωσε:
«Καμία αναδρομική χρέωση των Δήμων για τα απορρίμματα που έστειλαν στη
Φυλή το 2019 και 2020»
Δήλωση με την οποία ανατρεπόταν – θεωρητικά τουλάχιστον – η εισήγηση της
διοίκησης του υπεύθυνου για τη διαχείριση των απορριμμάτων Ειδικού
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για αυξήσεις στα απορρίμματα.
Και ειδικότερα για την αύξηση της χρέωσης των βιοαποβλήτων (κλαδεμάτων

και οικιακών οργανικών), κατά 26,91 ευρώ ανά τόνο, καθώς και των
ανακυκλώσιμων υλικών 16,15 ευρώ ανά τόνο.
Ακολούθησαν μια συνεδρίαση Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Αττικής (ΠΕΔΑ) και με ομόφωνη απόφασή της μια κοινή συνεδρίαση των
Δημάρχων της Αττικής και της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ. Σε αυτή, συμφωνήθηκε
να πραγματοποιηθεί άμεσα και νέα συνεδρίαση μεταξύ των δυο διοικήσεων,
ΠΕΔΑ και ΕΔΣΝΑ, για να επανακαθοριστεί ο πίνακας τιμολόγησης του 2020
χωρίς «καμία αναδρομική χρέωση», όπως άλλωστε είχε ήδη δεσμευτεί
δημόσια με επίσημη ανακοίνωσή του προηγουμένως ο κ. Πατούλης, και για
τον συνκαθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής διαχείρισης απορριμμάτων για
το 2021. Με τον αναγκαίο σεβασμό τόσο στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
όσο και στις θέσεις των Δήμων της Αττικής που αποτελούν την
πλειοψηφία και τον μοναδικό χρηματοδότη του ΕΔΣΝΑ.
Σε αντίθεση με τη δέσμευση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και με όλα τα
συμφωνηθέντα μεταξύ ΠΕΔΑ – ΕΔΣΝΑ, στις 16 Ιουλίου και με καθυστέρηση
σχεδόν δύο (2) μηνών ανάρτησής της, η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, σαν να μην
είχε συμβεί στο μεταξύ τίποτα, μετέτρεψε την εισήγηση σε επίσημη
απόφαση. Εισήγηση και μετέπειτα απόφαση, η οποία υποτίθεται είχε στο
μεταξύ ανατραπεί από τις αναφερόμενες επίσημες ανακοινώσεις και
αποφάσεις των συνεδριάσεων που προκάλεσε η ένωση των Δημάρχων και
αιρετών της Αττικής (ΠΕΔΑ) για το θέμα.

Για την ακρίβεια των γεγονότων, στην αναρτημένη απόφαση της τιμολογιακής
πολιτικής του 2020, πέραν της επισημοποίησης ως απόφασης πλέον της
«ακυρωθείσας» εισήγησης, απλώς περιλήφθηκε μετά από όλα αυτά, γενικώς
και αορίστως, ότι:
«Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός
μεν ότι ο Κανονισμός Τιμολόγησης εφαρμόζεται για πρώτη φορά με βάση τον
δεσμευτικό μαθηματικό τύπο της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ
1277/15.04.19, τ. β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και αφετέρου τη δυσμενή
οικονομική συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στην
επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συζητηθεί εκ νέου το
θέμα, προκειμένου να εξετασθούν επιμέρους ζητήματα όπως η χρέωση των
βιοαποβλήτων και των πράσινων αποβλήτων. Πριν τη νέα σύγκληση του Δ.Σ.
θα προηγηθεί διαβούλευση με την ΠΕΔΑ και θα αποσταλεί αίτημα προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να διερευνηθεί η
δυνατότητα μείωσης της χρέωσης των Δήμων, λόγω των ιδιαίτερων
οικονομικών συνθηκών, κατά παρέκκλιση προς τα οριζόμενα στην υπ' αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ 1277/15.04.19, τ. β΄) κοινή Υπουργική
Απόφαση.»

Σαν να μην έφτανε αυτό, αντί για υλοποίηση των δεσμεύσεων διόρθωσης της
Τιμολογιακής Πολιτικής ως προς την αναδρομικότητά της από τη διοίκηση του
ΕΔΣΝΑ, είδαμε στη συνέχεια να αναρτάται Συμφωνία Πλαίσιο 10 Ομάδων
(Διαγωνισμών) επενδύσεων 4+4 ετών (προαίρεση) συνολικής αξίας 223 εκ.
ευρώ (με προγενέστερη της συνέλευσής μας ληφθείσα απόφαση και
μεταχρονολογημένη ανάρτησή της 23/6), με μόνη εγγύηση τις εισφορές των
δήμων της Αττικής στον ΕΔΣΝΑ (συνεπώς και του Δήμου Βριλησσίων).

Μάλιστα, πρόσφατα στάλθηκε στο Δήμο μας Προγραμματική Σύμβαση, βάσει
της οποίας μας ζητείται η (εκ των υστέρων) έγκριση από την Οικονομική
Επιτροπή της φιλοξενίας του εξοπλισμού που αφορούσε η συγκεκριμένη
διαδικασία, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική ή οποιασδήποτε μορφής
ενημέρωσή μας ή των οργάνων εκπροσώπησής μας και χωρίς έγκριση από
το Δ.Σ. και ένταξή της συγκεκριμένης δράσης σε εγκεκριμένο επιχειρησιακό
σχεδιασμό στο πλαίσιο του Εθνικού και (υπό επικαιροποίηση άλλωστε)
περιφερειακού σχεδιασμού διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής (ΕΣΔΑ
και ΠΕΣΔΑ αντίστοιχα).
Έξι (6) μήνες μετά την αρχική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ και τέσσερεις
(4) μήνες μετά από τη δημοσίευση της απαράδεκτης «απόφασης» αύξησης
των χρεώσεων, μεταξύ άλλων, των κλαδεμάτων (και των εν γένει
βιοαποβλήτων), καθώς και της ταυτόχρονης κατάργησης των προστίμων
αποστολής τους σε μικτά φορτία μαζί με ογκώδη, μπάζα και διάφορα άλλα
είδη απορριμμάτων, ούτε τα προβλεπόμενα στην ίδια την αμφιβόλου τυπικής
ισχύς απόφαση της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ δεν έχουν υλοποιηθεί! Αντί δηλαδή
για «καμία αναδρομική χρέωση των Δήμων για τα απορρίμματα που έστειλαν
στη Φυλή το 2019 και 2020» που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης,
ως τώρα καταγράφεται:

– ΚΑΜΙΑ συνάντηση, συνεδρίαση ή οποιαδήποτε διαβούλευση με την
ΠΕΔΑ και τους Δημάρχους της Αττικής
– ΚΑΜΙΑ σύγκληση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ για την τιμολογιακή πολιτική
του 2020 και του 2021
Οι πολλές αναλύσεις και θεωρίες δεν έχουν κανένα νόημα. Ως γνωστόν, τα
πολλά λόγια είναι φτώχεια. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ:

– Κοινή συνεδρίαση των διοικήσεων ΠΕΔΑ και ΕΔΣΝΑ για την
υλοποίηση της ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ του Περιφερειάρχη περί
επανακαθορισμού του πίνακα τιμολόγησης των δημοτικών
απορριμμάτων για το 2020 «χωρίς καμία αναδρομική χρέωση» και για
την απόρριψη των προγραμματικών συμβάσεων αποδοχής των
τετελεσμένων της Συμφωνίας Πλαίσιο-“ΜΑΜΟΥΘ”, και για τον συν-
καθορισμό από τις δυο διοικήσεις της τιμολογιακής πολιτικής για το
2021 και την παραγωγή και έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου και την εν
γένει στρατηγική του συνδέσμου.

– Σύγκληση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ για την έγκριση όσων
συναποφασιστούν στην κοινή συνεδρίαση των διοικήσεων ΠΕΔΑ
και ΕΔΣΝΑ και για πραγματικό διάλογο μεταξύ των μελών του
οργάνου για την πορεία και το μέλλον του Συνδέσμου και για την
προσαρμογή του στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων
(ΕΣΔΑ) και στη δεσμευτική ευρωπαϊκή θεσμική πραγματικότητα για
εφαρμογή σύγχρονης, περιβαλλοντικά αποδεκτής και οικονομικά
αποτελεσματικής, πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Αξιότιμε Πρόεδρε,
Είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά , κοινωνικά και περιβαλλοντικά,
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και θα πρέπει τέτοιες πολιτικές και αποφάσεις,

οι οποίες πλήττουν οικονομικά, θεσμικά και περιβαλλοντικά τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να λαμβάνονται μόνο μέσα από
διαδικασίες διαφάνειας και ειλικρινούς διαβούλευσης, με την ευρύτερη δυνατή
συναίνεση.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Βριλησσίων

Ξένος Μανιατογιάννης

Show More

Related Articles

Back to top button