ΔήμοιΠαπάγου-ΧολαργόςΔημοτικάΕιδήσεις

Νέο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας & Διαφάνειας για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Ένας από τους ελάχιστους Δήμους που προχωρά στην έγκριση και σύσταση του τμήματος αυτού

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, είναι από τους πρώτους Δήμους στη χώρα που έχει προχωρήσει στη σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας και Διαφάνειας και ήδη στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του, με την υπ.αριθ. 58/2020 απόφαση.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια πρόσφατη και πολύ σημαντική διαδικασία για την τοπική αυτοδιοίκηση, που συνίσταται σε επισκόπηση της διαχείρισης των αποτελεσμάτων, αλλά και των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, με σκοπό να εντοπισθούν λάθη και παραλείψεις, που μπορούν να εκθέσουν το Δήμο σε κινδύνους και να τον επηρεάσουν αρνητικά.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές λειτουργούν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτές διατυπώνονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και στόχοι του Τμήματος είναι:

  • Η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητές του, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η αύξηση της ικανοποίησής  τους από τις υπηρεσίες και η τόνωση της εμπιστοσύνης τους
  • Η παροχή υπηρεσιών διασφάλισης με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο
  • Η επαλήθευση συμμόρφωσης με νόμους, κανονισμούς και πολιτικές
  • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης και του Συστήματος Δικλίδων Εσωτερικού Ελέγχου
  • Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των σημαντικών κινδύνων
  • Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, συμβάλλοντας στην βελτίωσή τους
  • Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, η αύξηση των εσόδων και η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του
  • Η παροχή βοήθειας για την εκπλήρωση των στόχων που έχει θέσει ο οργανισμός
  • Η αποτροπή φαινομένων διαφθοράς και μη αποδοτικής διοίκησης

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, δήλωσε για το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας και Διαφάνειας:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, ανάμεσα στους ελάχιστους από τους 330 Δήμους σε όλη τη χώρα, προχώρησε στην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του εν λόγω τμήματος, το οποίο προσθέτει αξία στον Δήμο μας και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της χρηστής διοίκησης».

 

Show More

Related Articles

Back to top button