ΧαλάνδριΔήμοιΕιδήσεις

Νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης κωφών και βαρήκοων σε ΚΕΠ και δημόσιο

Η δ/νση των ΚΕΠ Χαλανδρίου ενημερώνει ότι υπάρχουν πλέον νέες δυνατότητες
εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας με προβλήματα ακοής στα ΚΕΠ αλλά και σε όλο
το δημόσιο.

Κατ’ αρχάς, υπάρχει πλέον διαθέσιμη η υπηρεσία της εξ αποστάσεως διερμηνείας την
οποία προσφέρει το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Πρόκειται για μια υπηρεσία που
προσφέρεται δωρεάν και λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες το 24ωρο. Ο
ενδιαφερόμενος, από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, κατεβάζει την εφαρμογή στο
κινητό ή σε πάσης φύσεως ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επικοινωνεί με ειδικό
διερμηνέα/υπάλληλο μέσω βιντεοκλήσης.
Ο ειδικός διερμηνέας/υπάλληλος του κέντρου μεταφέρει τις συνομιλίες των
ανθρώπων με προβλήματα ακοής στους ακούοντες υπαλλήλους υπηρεσιών του
Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, ως μεσολαβητής στην επικοινωνία των δυο
πλευρών, σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό δύνανται όλοι να έχουν
πρόσβαση στην τηλεφωνία και ισότιμα να συμμετέχουν σε συνομιλίες με
ακούοντες, επικοινωνώντας τις όποιες ανάγκες τους (για εξυπηρέτηση από
υπηρεσίες και ιδιώτες, για επικοινωνία με συγγενείς, φίλους κ.α.)

Και μέσω του myKEPlive
Πέραν τούτου, οι άνθρωποι με προβλήματα ακοής μπορούν να εξυπηρετηθούν και
από το myKEPlive, μέσω τηλεδιάσκεψης με διερμηνέα.

Και στη νοηματική στο κεντρικό ΚΕΠ Χαλανδρίου
Θυμίζουμε ότι στο κεντρικό ΚΕΠ Χαλανδρίου οι πολίτες με προβλήματα ακοής
μπορούν να εξυπηρετηθούν δια ζώσης στη νοηματική, στην οποία έχουν
εκπαιδευτεί υπάλληλοι του ΚΕΠ .

Show More

Related Articles

Back to top button