ΒριλήσσιαΠεριβάλλονΔημοτικά

Μείωση των δημοτικών τελών στο Δήμο Βριλησσίων

Με την συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ανακυκλώνω στο Σπίτι"

Τη μείωση των δημοτικών τελών με βάση την ταυτοποιημένη ανακύκλωση ανακοίνωσε ο Δήμος Βριλησσίων.
Η δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι «με εισαγωγή σε χαμηλότερη κατηγορία πληρωμής δημοτικών τελών ανταποδίδει τη συμμετοχή 105 νοικοκυριών στο πιλοτικό πρόγραμμα πόρτα πόρτα συλλογής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τους ‘’Ανακυκλώνω στο Σπίτι’» και αναλυτικά αναφέρει τα εξής
«Πρόκειται για νοικοκυριά που βεβαιώθηκαν από την Υπηρεσία Καθαριότητας ότι συμμετέχουν ενεργά κατά το τρέχον έτος στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων σε τρία (3) χωριστά ρεύματα (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο), και θα λάβουν μείωση 10% στην καταβολή των δημοτικών τελών τους, δηλαδή θα κληθούν να καταβάλλουν μέσω του παρόχου τους ηλεκτρικού ρεύματος προς το δήμο για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1,01 αντί για 1,12 € ανά τμ της οικείας τους, σύμφωνα με την συγκεκριμένη κατηγορία που έχει θεσπιστεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2023.
Τα ανακυκλώσιμα των νοικοκυριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αντιστοιχίζονται σε κάθε μοναδικό χρήστη με βάση τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και οι απορριπτόμενες ποσότητές ζυγίζονται από την αρμόδια υπηρεσία, με αποτέλεσμα την ακριβή ποσοτική καταγραφή και ταυτοποίηση τους. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι νέες εγγραφές όσων επιθυμούν να εισαχθούν και να συμμετέχουν ενεργά στο πιλοτικό πρόγραμμα, ενώ ο Δήμος Βριλησσίων έχει καταθέσει και είναι προς έγκριση, πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση διεύρυνσης του προγράμματος σε σχετική πρόσκληση χρηματοδότησης εφαρμογών της ευρωπαϊκής πρακτικής ‘’Πληρώνω όπως Πετάω’’ (Pay as You Throw), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ)».

 

Show More

Related Articles

Back to top button