Περιβάλλον

Κλιματική Ουδετερότητα: Στόχος η μείωση κατά 55% οι εκπομπές CO2 2050

Στόχος η μείωση κατά 55% οι εκπομπές CO2

To Συμβούλιο της Ε.Ε. και η Ευρωβουλή κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για τη θέσπιση ευρωπαϊκού νόμου ο οποίος θα κατοχυρώνει την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, αλλά και του ενδιάμεσου στόχου για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Εκτός από τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η προσωρινή συμφωνία ενισχύει το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για το κλίμα εισάγοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

– φιλόδοξο κλιματικό στόχο για το κλίμα έως το 2030 που συνίσταται σε μείωση των καθαρών εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με το 1990, με σαφήνεια όσον αφορά τη συμβολή των μειώσεων και των απορροφήσεων εκπομπών,

– αναγνώριση της ανάγκης διαχείρισης του διοξειδίου του άνθρακα της Ε.Ε. μέσω ενός πιο φιλόδοξου κανονισμού για τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοπονία, για τον οποίο η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις τον Ιούνιο του 2021,

– διαδικασία για τον καθορισμό κλιματικού στόχου για το 2040, στον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ενδεικτικός προϋπολογισμός για τα αέρια του θερμοκηπίου για την περίοδο 2030-2050 που θα δημοσιεύσει η Επιτροπή,

– δέσμευση για αρνητικές εκπομπές μετά το 2050,

– συγκρότηση ευρωπαϊκής επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές,

– ισχυρότερες διατάξεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

– ισχυρή συνοχή μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας,

– δέσμευση για συνεργασία με τους διάφορους κλάδους της οικονομίας, ώστε να καταρτιστούν χάρτες πορείας ανά τομέα, οι οποίοι θα χαράσσουν την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα στους κλάδους αυτούς.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του, έως το 2019 η Ε.Ε. είχε μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 24% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Αυτό σημαίνει ότι η Ε.Ε. αναμένεται να υπερβεί τον στόχο της, που ήταν η μείωση των εκπομπών κατά 20% έως το 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία οδηγεί στην πράσινη μετάβαση, θα υποστηριχτεί με το 30% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα χρηματοδοτηθεί γενναία και από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πολιτική μας δέσμευση να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 είναι πλέον και νομική δέσμευση. Ο νόμος για το κλίμα θέτει την Ε.Ε. σε μια πράσινη πορεία για μια γενιά, τόνισε.

Show More

Related Articles

Back to top button