ΧαλάνδριΚοινωνίαΔήμοι

Καταυλισμός Ρομά στο Νομισματοκοπείο: κατεδάφιση παραπηγμάτων, μετεγκατάσταση και κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Σε νέα κατεδάφιση παραπηγμάτων στον καταυλισμό Ρομά του Νομισματοκοπείου
προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμος Χαλανδρίου, στο πλαίσιο του
ενεργειών σταδιακής μετεγκατάστασης των Ρομά, με παράλληλη κατεδάφιση των
παραπηγμάτων εντός του καταυλισμού.

Ο Δήμος Χαλανδρίου συνεχίζει την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών, βάσει της
ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Ιανουαρίου 2020 και
παρά την πλήρη απουσία της κρατικής συνδρομής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι έχει εγκριθεί μέσω του
Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2014-2020, «Πιλοτικό
Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά του Δήμου Χαλανδρίου»,
προϋπολογισμού 850.000 ευρώ, και έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση από την
Περιφέρεια Αττικής στις 9 Δεκεμβρίου 2019, καμία εκταμίευση κονδυλίων δεν έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα!

Σχέδιο για συνολική ένταξη των Ρομά
Το προηγούμενο διάστημα με ενέργειες και πόρους της δημοτικής αρχής έχουν
υλοποιηθεί δράσεις όχι μόνο για τη στεγαστική αποκατάσταση και την αποχώρηση
από τους καταυλισμούς αλλά και για τη συνολική ένταξη των Ρομά.
Με την ίδρυση του Κέντρου Κοινότητας Ρομά το 2017 εντάθηκαν οι παρεμβάσεις
στην κοινότητα στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της απασχόλησης,
που αποτελούν και βασικούς τομείς παρέμβασης με βάση την Εθνική Στρατηγική
για τους Ρομά. Παράλληλα επιδιώχθηκε η οικειοθελής απομάκρυνση από τους
υπάρχοντες καταυλισμούς.
Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 100 άτομα από τον
καταυλισμό του Νομισματοκοπείου και από την περιοχή του Πατήματος, με
παράλληλη κατεδάφιση των παραπηγμάτων όσων μετεγκαταστάθηκαν. Η
απομάκρυνση των Ρομά από την περιοχή του Πατήματος συνοδεύτηκε από την
οριστική κατάργηση του καταυλισμού στην περιοχή.

Show More

Related Articles

Back to top button