Κοινωνία

Καταγγελία Δούρου και για «φωτογραφικό διαγωνισμό» 95 εκατ., του ΕΔΣΝΑ

Την προσφυγή της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του κράτους προκειμένου να πέσει φως σε «φωτογραφικό διαγωνισμό 95 εκατ. ευρώ» του ΕΔΣΝΑ (φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής) προαναγγέλλει η «Δύναμη Ζωής».

Αναδημοσίευση από ΕφΣυν (συντάκτης: Στέργιος Ζιαμπάκας)

Στο «μικροσκόπιο» της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής, με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, έχει μπει εν εξελίξει διαγωνισμός που αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας, Συντήρησης και Επαύξησης Δυναμικότητας Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής», δηλαδή τη διαχείριση των «στραγγισμάτων» των απορριμμάτων που θάβονται στη χωματερή της Φυλής.

Σε επιστολή της παράταξης προς τον πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ, Β. Κόκκαλη, αλλά και τον περιφερειάρχη Αττικής -που στην ουσία ελέγχει τον φορέα- Γ. Πατούλη αναφέρεται ότι η διακήρυξη του διαγωνισμού -πέρα από το ότι «αυξάνει δυσθεώρητα το κόστος διαχείρισης των στραγγισμάτων»- περιλαμβάνει «σειρά περιοριστικών όρων, ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί σε δραματική συρρίκνωση του υγιούς ανταγωνισμού».

«Ενδεικτικά», εξηγεί η «Δύναμη Ζωής» στην επιστολή της, «οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη “οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια”, όπως:

α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο των τελευταίων 3 ετών (2019-2021) ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των 25.000.000 ευρώ,

β) μέσο ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών των τελευταίων 3 ετών (2019-2021) στον τομέα υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων ίσο ή μεγαλύτερο των 6.000.000 ευρώ,

γ) ίδια κεφάλαια άνω των 10.000.000 ευρώ,

και συγκεκριμένη “τεχνική και επαγγελματική ικανότητα”, που στην ουσία σωρευτικά εξειδικεύουν κατά πολύ την απαιτούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό».

Υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι με τη διακήρυξη «το μόνο αντικειμενικό κριτήριο, που είναι η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, σταθμίζεται με 35% και τα υπόλοιπα κριτήρια που υπόκεινται σε αξιολογική κρίση συνολικά με 65%», η «Δύναμη Ζωής» εξηγεί πως αυτό στην ουσία σημαίνει ότι «μια εταιρεία που ενδεχομένως να βρεθεί να πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και προσφέρει μια μεγάλη έκπτωση επί του προϋπολογισμού (που θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον δηλαδή), δεν είναι δεδομένο ότι θα αναλάβει και το έργο».

Μάλιστα, η αντιπολιτευόμενη παράταξη επικαλείται και κοινοποιεί με ανακοίνωσή της απόσπασμα δημοσιεύματος της ιστοσελίδας «bigpost.gr», στο οποίο γίνεται επίσης λόγος για «διαγωνισμό… με ελεγχόμενο ανταγωνισμό», καθώς «τα κριτήρια τα πληρούν μόνο τέσσερις εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τέτοιου είδους έργα» και αναφέρεται ότι «η πιάτσα βοά πως αυτές οι 4 εταιρείες έχουν μοιράσει τις δουλειές κατά το δοκούν. Ακούγεται, δε, πως στο συγκεκριμένο έργο του ΕΔΣΝΑ ίσως κατέβουν και οι 4 μαζί σε ένα σχήμα για να είναι ευκολότερες οι… διαιρέσεις».

Η «Δύναμη Ζωής» προειδοποιεί ότι «ενόψει της παραλαβής των προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό στις 28 Νοεμβρίου 2022, θα προσφύγει με όλα τα νόμιμα μέσα για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών ανάθεσης στον ΕΔΣΝΑ», καθώς «ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση». Η περιφερειακή παράταξη αναφέρει πως έχει συλλέξει στοιχεία με βάση τα οποία προκύπτει ότι «έχουν διενεργηθεί 15 διαγωνισμοί του ΕΔΣΝΑ, με προϋπολογισμό άνω των 300 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή μόνο μίας εταιρείας» σε καθέναν εξ αυτών.

Ενδιαφέρον, τέλος, έχει απόκομμα από τον ιστότοπο του ΕΔΣΝΑ που κοινοποιεί η «Δύναμη Ζωής», με βάση το οποίο φαίνεται να έχει «κατέβει» από τη δημόσια θέα η σύνθεση της επταμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής!

 

Show More

Related Articles

Back to top button