ΠολιτικήΕιδήσεις

Ισόβιο μηνιαίο τιμητικό επίδομα στους Έλληνες οπλίτες που πολέμησαν στην Κύπρο

Το Υπουργείο Οικονομικών, ως ελάχιστη ανταμοιβή για την προσφορά των Ελλήνων
οπλιτών που, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συμμετείχαν στα γεγονότα τα οποία
έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974, υπηρετώντας στη Ζώνη Πρόσω,
τους χορηγεί ισόβια μηνιαία τιμητική παροχή ύψους 200 ευρώ, από την 1 η Αυγούστου
2020.

Η εν λόγω παροχή θεσπίζεται με τροπολογία στο υπό συζήτηση Φορολογικό Νομοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονομικών και θα χορηγείται με μοναδική προϋπόθεση την προσκόμιση
πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αυτή η ελάχιστη τιμητική προσωπική παροχή είναι προφανές ότι απαλλάσσεται από τη
φορολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και οποιασδήποτε
άλλης κράτησης. Επιπλέον, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες
οφειλές προς το Δημόσιο ή τα χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα.

 

Show More

Related Articles

Back to top button