ΔήμοιΝέαΕιδήσεις

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Ως γνωστόν η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία».

Κεντρικό σύνθημα του φετινού εορτασμού, «Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον είναι θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία», ως αποτέλεσμα της απόφασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), στο Διεθνές Συνέδριο για την Εργασία, τον Ιούνιο του 2022, να συμπεριλάβει στις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία «ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον».

Με βάση αυτή την ιστορική απόφαση όλα τα ενταγμένα μέλη-κράτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), όπως και η χώρα μας, «έχουν υποχρέωση να σέβονται, να προωθούν καλόπιστα και σύμφωνα με το Σύνταγμα τις αρχές που αφορούν στο θεμελιώδες δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον», αρχές που αποτελούν και αντικείμενο των Συμβάσεων Νο.155 και Νο.187, που έχουν αναγνωριστεί και ως θεμελιώδεις.

Σχετικά με το περιεχόμενο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, δηλώνουμε για μια ακόμη φορά:

Ότι ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και ως ο εργασιακός κλάδος του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (και όχι μόνο) με το βαρύτερο φόρο αίματος σε ανθρώπινες ζωές, σοβαρούς τραυματισμούς και επαγγελματικά νοσήματα, «το υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον» αποτελεί για μας διαχρονικά, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και κατέχει πάντα υψηλή θέση στην προγραμματική ατζέντα των προτεραιοτήτων και των αγωνιστικών στόχων μας.

Με αυτή λοιπόν την ευκαιρία, απευθυνόμενοι σε πολιτεία, κυβέρνηση και Δημοτικές Αρχές δηλ. σ´ αυτούς που πρέπει «να σεβαστούν και να προάγουν έμπρακτα τις αρχές που αφορούν στο θεμελιώδες δικαίωμα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας», επαναδιατυπώνουμε μια δέσμη προτάσεων, όπως αυτές ψηφίστηκαν τον Μάϊο του 2022 στο 48ο Τακτικό Συνέδριο μας, και αποτελεί τον σταθερό μπούσουλα των διεκδικήσεων μας και που αφορά:

Στην άμεση αναβάθμιση και επικαιροποίηση του Θεσμικού Πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στην τροποποίηση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων (Ν.3850/2010).

Στην πλήρη αναγνώριση του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Στην αυστηρή τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας από τους Αιρετούς.

Στην πλήρη και έγκαιρη κάλυψη με Ιατρούς Εργασίας (Ι.Ε.), Τεχνικούς Ασφάλειας (Τ.Α.) και στην ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων τους.

Στην έγκαιρη και πλήρη παροχή των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) και στην σύνταξη επικαιροποίηση «Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου» (Γ.Ε.Ε.Κ.).

Στην πλήρη και κατάλληλη στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και στη συστηματική άσκηση ελέγχων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με άμεσες κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους.

Στην άμεση αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων, καθότι αποτελούν συχνά σημαντικό παράγοντα επικινδυνότητας σε εργαζόμενους και πολίτες.

Τέλος απευθυνόμενοι και προς τους συναδέλφους και συναδέλφισες, προτρέπουμε να συμμετέχουν και να λειτουργούν τις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.), προκειμένου να ενδυναμώνεται καθημερινά ο θεσμικός ρόλος και ο παρεμβατικός μας λόγος σε κάθε εργασιακό χώρο, για κάθε εργαζόμενο/η και σε κάθε Δήμο, με απώτερο πάντα σκοπό την επαγρύπνηση και υπεράσπιση της θεμελιώδους αρχής και δικαιώματος «για ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον»!

Show More

Related Articles

Back to top button