ΔήμοιΗράκλειοΝέαΕιδήσεις

Ηράκλειο – Ο Δήμος προετοιμάζεται για την αντιπυρική περίοδο

Η περίοδος προετοιμασίας για την αντιπυρική προστασία ξεκίνησε και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ήδη καθαρίζει τους χώρους της δικής του ευθύνης: πλατείες, πάρκα και λοιπές ελεύθερες εκτάσεις. Για να είναι όμως πλήρης η θωράκιση της πόλης, της ασφάλειας και της περιουσίας των δημοτών, το ίδιο πρέπει να πράξουν και οι κάτοικοι του Δήμου στο κομμάτι που αφορά τις δικές τους ιδιοκτησίες.

Αναλυτικότερα, τα συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος αποψιλώνουν και καθαρίζουν αυτό το διάστημα κάθε σημείο που χρειάζεται επέμβασης, έχοντας ιεραρχήσει και καταρτίσει σχετικό πλάνο δράσης, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή.

Από την πλευρά τους, οι ιδιώτες πρέπει να φροντίσουν για τον έγκαιρο καθαρισμό των οικοπέδων, αυλών και λοιπόν ανοικτών χώρων εντός των ιδιοκτησιών τους, όπως, άλλωστε, προβλέπεται υποχρεωτικά εκ του Νόμου, ο οποίος ορίζει και τον τρόπο καθαρισμού: «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».

Στην απευκταία περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα πρέπει να ισχύσουν και να εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και οι παραβάτες να τιμωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους.

Επισημαίνεται ότι μετά τον καθαρισμό οι πολίτες θα πρέπει με δικά τους μέσα να απομακρύνουν τα υπολείμματα πρασίνου χωρίς να τα τοποθετούν στους κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, κάδους κτλ).

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στον τηλ. αριθμό 210 2830374.

Show More

Related Articles

Back to top button