ΒριλήσσιαΠεριβάλλονΔήμοιΕιδήσεις

Επιστολή του Δημάρχου Βριλησσίων στον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ

ΟΧΙ στις αναδρομικές χρεώσεις των απορριμμάτων – ΟΧΙ στις Προγραμματικές Συμβάσεις εκ των υστέρων αποδοχής της Συμφωνίας Πλαίσιο 223 εκ. ευρώ για 8 χρόνια

Ανοιχτή επιστολή απάντησης και υποβολής νέων ερωτημάτων προς τον
Πρόεδρο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
απέστειλε ο Δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης, την Πέμπτη 10
Δεκεμβρίου. Σε αυτή αναφέρεται ότι ο Δήμος Βριλησσίων καλωσορίζει τη
σημαντική μείωση των χρεώσεων των προδιαλεγμένων βιαποβλήτων
(κλαδεμάτων και τροφικών οργανικών για λιπασματοποίηση) σε σχέση με τις
χρεώσεις για τα σκουπίδια που οδηγούνται για ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής, η
οποία αποτυπώνεται στο Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης 2021 του ΕΔΣΝΑ.
Υπογραμμίζει, όμως, ότι παράλληλα αποκαλύπτεται νέα δραματική αύξηση,
κατά τουλάχιστον 1,85 εκ. ευρώ, του κόστους λειτουργίας του φορέα, που
πλέον ξεπερνά τα 92 εκ ευρώ. Ενώ συμπεριλαμβανομένου του
νεοεισελθόντος τέλους Ταφής, όπως αναφέρεται στην επιστολή, το συνολικό
κόστος που επωμίζονται να καλύψουν οι δήμοι και οι δημότες της Αττικής,
μέσω των χρεώσεων των απορριμμάτων που πληρώνονται από τα δημοτικά
τέλη, σκαρφαλώνει στα 102,7 εκ ευρώ.

Ο κ. Ξένος Μανιατογιάννης, επίσης, εμμένει στην ανάγκη τήρησης της
δέσμευσης του Περιφερειάρχη Αττικής από τον ΕΔΣΝΑ για την ανάκληση των
αναδρομικών χρεώσεων για τα απορρίμματα και ιδίως για τα βιοαπόβλητα
που επιβλήθηκαν από τη διοίκηση του συνδέσμου μεσούσης της χρονιάς για
το τρέχον έτος 2020. Ξεκαθαρίζει τη θέση του Δήμου Βριλησσίων για
«απόρριψη των Προγραμματικών Συμβάσεων που πιέζει ο φορέας να
συνάψουν μαζί του οι δήμοι της Αττικής για εκ των υστέρων αποδοχή της
Συμφωνίας Πλαίσιο 10 ομάδων προμηθειών ύψους 223 εκ. ευρώ για 8 χρόνια
του ΕΔΣΝΑ, χωρίς ευθυγράμμιση με τα υπό έγκριση τοπικά σχέδια των δήμων
και με τον ακόμα αναμενόμενο νέο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης
απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) που οφείλει να είναι συμβατός με τον εγκριθέντα νέο
Εθνικό Σχεδιασμό (ΕΣΔΑ)».
Τέλος, ο Δήμαρχος Βριλησσίων κλείνει την επιστολή του προς τη διοίκηση του
ΕΔΣΝΑ, τονίζοντας την ανάγκη για συμμετοχή στην κάλυψη του κόστους και

των εσόδων του φορέα από τα εισερχόμενα ιδιωτικά απόβλητα στον ΧΥΤΑ
και για άμεση προώθηση τιμολογιακής πολιτικής χαμηλών χρεώσεων στα
απορρίμματα και ιδίως στα βιοαπόβλητα. Η οποία θα αφήνει τα αναγκαία
περιθώρια, ώστε οι ίδιοι οι δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν όλο
και περισσότερο στην Ανακύκλωση στην Πηγή, που σημαίνει προστασία του
περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες
και δυνατότητές τους.

Show More

Related Articles

Back to top button