ΧαλάνδριΔήμοιΕιδήσεις

Ελαφρύνσεις για τους μισθωτές των σχολικών κυλικείων του Χαλανδρίου

Τη μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων κατά 40% και μια σειρά
ακόμα ελαφρύνσεων για τους μισθωτές υπερψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό
Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατά τη συνεδρίασή του μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 18
Νοεμβρίου 2020.

Το Δημοτικό Συμβούλιο προέκρινε την κατά το μάξιμουμ εφαρμογή των
ευεργετικών διατάξεων του άρθρο 44 τού Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020), την
οποία εισηγήθηκε η αντιδήμαρχος Παιδείας Ιωάννα Αθανασάτου και οι Σχολικές
Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, και αποφάσισε:

 Τη μείωση των μισθωμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 κατά 40%.
 Να είναι δυνατή έως τις 30 Ιουνίου 2021 η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη
λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής υπέρ τού εκμισθωτή.
 Την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης σχολικών κυλικείων που έληγαν
την 30η Ιουνίου 2020 για ένα χρόνο κατόπιν αίτησης του μισθωτή, εφ’ όσον
δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού.

Για τους οφειλέτες από μισθώματα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-
2020 θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 44 παρ.2.εδάφιο α.
του ν. 4735/2020.

Show More

Related Articles

Back to top button