Αυτοδιοικητικές εκλογέςΠολιτικήΔήμοιΔημοτικάΝέαΕιδήσεις

Δικαστική η απόφαση ανακήρυξης τών συνδυασμών και των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές.

Εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος απο το Υπουργείο Εσωτερικών

Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψήφιων έχει ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια, ως αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 4 του Συντάγματος υπό τον τύπο δικαστικής απόφασης.

Η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 γίνεται την 10η Σεπτεμβρίου 2023 σε δημόσια συνεδρίαση από το οικείο πρωτοδικείο, το οποίο κοινοποιεί αμέσως στους οικείους περιφερειάρχες τους συνδυασμούς. Εν συνεχεία οι περιφερειάρχες θεωρούν και αποστέλλουν σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και των υποψηφίων, προκειμένου οι δήμαρχοι να καταρτίσουν το πρόγραμμα εκλογής.

Σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων δημάρχων που παραιτήθηκαν μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2023, το αρμόδιο Πρωτοδικείο κοινοποιεί τη συγκεκριμένη μεταβολή στον οικείο Περιφερειάρχη και αυτός την κοινοποιεί στον οικείο δήμο για την έκδοση και δημοσίευση συμπληρωματικού προγράμματος εκλογής.

Οι περιφερειάρχες οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr) την ονομασία κάθε συνδυασμού ,το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων δημάρχων της περιφέρειάς τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλιο 939 με θέμα «Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»

Show More

Related Articles

Back to top button