ΧαλάνδριΔήμοιΕιδήσεις

Δίκτυο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Χαλανδρίου

Το δίκτυο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ο.Φ.ΗΛΙ.), ως επέκταση
της δραστηριότητας του Κέντρου Κοινότητας, ιδρύει ο Δήμος Χαλανδρίου.
Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία που στοχεύει αφενός στην υποστήριξη των ατόμων
της τρίτης ηλικίας και αφετέρου στον συντονισμό των υφιστάμενων δημοτικών
δομών και υπηρεσιών που παρέχονται στους ηλικιωμένους σε πρωτοβάθμιο επίπεδο
(ΚΑΠΗ, Κέντρο Βοήθειας, ΚΗΦΗ).

Το δίκτυο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Χαλανδρίου
στελεχώνεται από έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο και θα παρέχει τις
κάτωθι υπηρεσίες:
 Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης τόσο ατομικά όσο και ομαδικά σε ηλικιωμένους
για πάσης φύσεως ζητήματα που απασχολούν τον ωφελούμενο.
 Κατάλληλη παραπομπή σε δομές του Δήμου ή άλλες εξειδικευμένες δημόσιες δομές
ψυχικής υγείας για ψυχιατρικά ή άλλα προβλήματα, όπου κρίνεται αναγκαίο.
 Ομιλίες, σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια και ψυχο-εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα
ΚΑΠΗ του Δήμου Χαλανδρίου.
 Υποστήριξη επαγγελματιών που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία.
 Συνεργασία – αξιοποίηση εθελοντών επαγγελματιών ψυχικής υγείας ή/και
φοιτητών κατά την πρακτική τους άσκηση.
 Συνεργασία με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της υποστήριξης των
ηλικιωμένων.
 Δημοσίευση και διάδοση πληροφοριακού υλικού για προγράμματα αγωγής ψυχικής
υγείας καθώς και σε θέματα ευαισθητοποίησης για τον πληθυσμό στόχο, μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου Χαλανδρίου και των κοινωνικών δικτύων.
Μέσω τηλεφώνου και τηλεδιάσκεψης οι συνεδρίες

Σημειώνεται ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς
του κορονοϊού, οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται, στην παρούσα φάση, μόνο
μέσω τηλεφώνου ή μέσω τηλεδιάσκεψης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και ραντεβού στο
τηλέφωνο του ΚΑΠΗ Κάτω Χαλανδρίου, όπου στεγάζεται η υπηρεσία: 210 67 78
788  και στο e-mail: a.karavela@halandri.gr

Show More

Related Articles

Back to top button