Χαλάνδρι

Στο Σύμφωνο των Δημάρχων το Χαλάνδρι

Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα

Ο Δήμος Χαλανδρίου αποφάσισε να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Νέο Σύμφωνο των Δημάρχων με την υπ.αριθμ.:224/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών ανέλαβε τη δέσμευση να ακολουθήσει βήμα προς βήμα το σχετικό χάρτη πορείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ).

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί δράσεις και συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών όλης της υφηλίου. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την Ενεργειακή Απόδοση και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις περιοχές τους. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να μειώσουν τις εκπομπές του CO2 στην έκταση των δήμων τους κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΔΑΕΚ, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να καταγραφούν και να αποτυπωθούν οι τάσεις και οι καθημερινές συμπεριφορές και συνήθειες που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την κλιματική αλλαγή συμπληρώνοντας τα σχετικά ερωτηματολόγια τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλανδρίου, από τους Δημοτικούς Υπαλλήλους, εκπροσώπους του τριτογενή τομέα (επιχειρήσεις), του οικιακού τομέα (νοικοκυριά), εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή στο σχετικό ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει σημαντικά στην κατάστρωση του τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close