Γέρακας-Παλλήνη

Πεντέλη: Έγκριση μελέτης αναθεώρησης Σχεδίου Πόλεως Μελισσίων

Με την υπ΄αριθμ., 51/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης, ολοκληρώθηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, η διαδικασία σχετικά με την πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Μελισσίων για τον καθορισμό – τροποποίηση χρήσεων γης και όρων δόμησης σε εφαρμογή του ισχύοντος ΓΠΣ.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία απεδέχθη την εισήγηση του ΣΥΠΟΘΑ σχετικά με την μελέτη του δήμου Πεντέλης, η οποία είχε σαν κύρια στόχευση την επαναφορά του συντελεστή δόμησης στο παλαιό επίπεδο , ήτοι 0,8 και την οριστικοποίηση και προσαρμογή των χρήσεων γης σε αυτές που καθορίστηκαν από το ισχύον ΓΠΣ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησης ο σχετικός φάκελος θα διαβιβαστεί στο ΥΠΕΝ για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού διατάγματος .

Έτσι ένα δίκαιο αίτημα πολλών συμπολιτών μας προωθείται για επίλυση και μια σοβαρή πολεοδομική αδικία για τους συμπολίτες μας εξαλείφεται” δηλώνει ο Δήμαρχος Πεντέλης, Δημήτρης Στεργίου Καψάλης.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close