Γέρακας-Παλλήνη

Συνεργασία Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και Δήμου Πεντέλης

Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Δήμου Πεντέλης, που αφορά στην παραχώρηση λειτουργίας για ένα έτος, κινητού σταθμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Ε.Π.Η.Π), σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Επικοινωνιών, υπό το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κ. Βασίλη Μαγκλάρα.

Ο κινητός σταθμός μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που διατέθηκε στο Δήμο Πεντέλης, θα αξιοποιηθεί με μόνιμο και εθελοντικό προσωπικό του Δήμου για μετρήσεις στη ζώνη ευθύνης του.

Η μονάδα αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στον άμεσο και καθημερινό έλεγχο των παράνομων εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας καθώς και της υπέρβασης της έντασης των εκπομπών, με συνέπεια την εξάλειψη των τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία και στα σχολεία .

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης  μετά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε : «Η παραχώρηση αυτή είναι στη θετική κατεύθυνση ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης κράτους και κοινωνίας, στηρίζει την αποκέντρωση και τη διαφάνεια και θα υλοποιηθεί από τον Δήμο με μόνιμο και εθελοντικό προσωπικό που θα εκπαιδευτεί με ευθύνη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

Κινητοί σταθμοί μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  παραχωρήθηκαν για τον σκοπό αυτό και σε άλλους τρείς Δήμους της Ελλάδας, σε Καλαμάτα, Τρίκαλα και Ζωγράφου.

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close